Người ta thường nói “Núi cao còn có núi cao hơn”, vậy nên đừng kiêu ngạo, giữ tâm khiêm tốn mới là người thực sự thông minh.

Tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiều phu mười đồng. Ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất năm đồng thôi.

Đầu tiên, tiều phu ra câu đố: “Vật gì ở dưới sông nặng một ngàn cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn mười cân?”.

Học giả không đoán ra được, đành đưa cho tiều phu mười đồng, rồi hỏi tiều phu câu trả lời là gì.

Tiều phu nói: “Tôi cũng không biết!” Sau đó đưa cho học giả năm đồng và nói: “Thật ngại quá, tôi kiếm được năm đồng rồi.” Học giả vô cùng sửng sốt.

Người ta thường nói “Núi cao còn có núi cao hơn”, vậy nên đừng kiêu ngạo, giữ tâm khiêm tốn mới là người thực sự thông minh.