Rất nhiều khi cưỡng cầu mong có được thì lại bị mất đi, giống như nắm cát nằm trong tay vậy. Chi bằng cứ sống thuận theo tự nhiên mới là hạnh phúc nhất.

Có một con sói tìm thấy một ổ trứng, nhưng vì quá béo nên nó không chui vào ổ được, nó quyết định nhịn đói 3 ngày và cuối cùng đã chui vào thành công.

Nhưng sau khi đánh chén no nê số trứng ấy, nó lại không thể chui ra ngoài được nữa, nó đành phải nhịn đói thêm ba ngày nữa mới ra được, cuối cùng nó than rằng, ngoài việc ăn cho sướng miệng ra thì chẳng được lợi lộc gì.

Con người chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao?

Có người dùng cả thanh xuân để kiếm tiền, nhưng lại chẳng thể dùng tiền mua lại thanh xuân; liều mạng để kiếm tiền, nhưng lại chẳng thể dùng tiền mua lại sức khỏe; dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng lại chẳng thể dùng tiền mua lại thời gian.

Vậy nên, người sống thuận theo tự nhiên mới là người hạnh phúc nhất.