Kỳ thực, bách bệnh từ tâm mà sinh ra, bách bệnh cũng có thể từ tâm mà điều trị. Vậy nên, nuôi dưỡng một tâm thái tốt đẹp chính là linh đan diệu dược tại thế gian.

Tại một bệnh viện nọ, bác sĩ đang làm phẫu thuật cho một bệnh nhân ung thư, nhưng sau khi mổ ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được, anh đành phải khâu lại, sau đó giải thích tình huống với bệnh nhân. Bệnh nhân đó đến từ vùng quê, nghe không hiểu thuật ngữ y khoa, nên vững tin rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi.

Bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải để ông xuất viện.

Một năm sau tái khám, bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn, các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất.

Vậy mới thấy, tâm thái vui vẻ lạc quan chính là phương thức phẫu thuật tốt nhất.

Kỳ thực, bách bệnh từ tâm mà sinh ra, bách bệnh cũng có thể từ tâm mà điều trị. Vậy nên, nuôi dưỡng một tâm thái tốt đẹp chính là linh đan diệu dược tại thế gian.