Vì sao người tốt lại hay chịu thiệt? Vì sao người ác lại sống rất sung sướng? Vì sao sát sinh lại vẫn được lên trời hưởng phúc?

Đồ tể sát sinh được lên trời hưởng phúc

Trong “Tạp thí dụ kinh” có chép lại một câu chuyện như sau: 

Thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một vị quốc vương tên là A Xà Thế Vương (Ajatashatru), ông là người rất tín Phật. Một ngày nọ, có một người làm nghề đồ tể (giết mổ gia súc) muốn diện kiến quốc vương A Xà Thế. Anh ta muốn xin quốc vương đáp ứng cho anh ta một yêu cầu. A Xà Thế Vương mới hỏi anh ta có nguyện vọng gì?

Người đồ tể nói: “Vào những ngày lễ đều yêu cầu phải giết hàng loạt súc sinh. Xin bệ hạ hãy để cho thần được đảm nhiệm toàn bộ việc đó”. Quốc vương nói: “Về việc sát sinh thì có rất ít người cam tâm tình nguyện làm thay cho người khác. Vì sao ngươi lại tỏ ra thích thú khi làm việc này như thế?”

Lên trời hưởng phúc; Thiên thượng là gì; Nhân quả báo ứng
Người đồ tể cho rằng nhờ sát sinh mà ông được lên trời hưởng phúc (ảnh minh họa thepranams.com)

Đồ tể đáp: “Đời trước của thần đã từng là một người nghèo khó; may nhờ vào giết dê mới có thể sống qua ngày. Lại cũng bởi vì việc giết dê, nên sau khi chết có thể đến ‘Tứ Thiên Vương Thiên’ (tầng trời thứ nhất) hưởng thụ thiên phúc”. 

Quốc vương cảm thấy nghi hoặc khó giải

Đồ tể nói tiếp: “Thần sau khi hết thọ mệnh trên Thiên thượng, lại chuyển sinh làm người và vẫn hành nghề giết dê. Sau khi chết lại được lên Thiên thượng. Cứ như vậy 6 đời chuyển sinh làm người, đều làm công việc giết dê, khiến cho thần sau khi chết đều được lên Thiên thượng, hưởng thụ hạnh phúc vô lượng trên Thiên thượng. Thần đi đi lại lại giữa Thiên thượng và nhân gian như vậy cũng 6 lần rồi. Thần nhờ giết dê mà có được lợi ích lớn như vậy. Bởi vậy thần mới đưa ra thỉnh cầu này cho quốc vương”.

Quốc vương nghe xong vô cùng kinh ngạc, trong tâm nảy sinh nghi ngờ, liền hỏi anh ta: “Tình huống của ngươi, cho dù đúng như ngươi nói, nhưng ngươi làm sao mà biết được như vậy?” 

Đồ tể đáp: “Bởi vì thần có năng lực túc mệnh thông (công năng biết được chuyện quá khứ và tương lai) nên có thể biết được những sự việc trong quá khứ của thần”. Quốc vương không tin, cho là anh ta nói dối. Bởi vì người đồ tể này không hề tu hành, làm sao mà có công năng túc mệnh thông được? Quốc vương nghi hoặc mà không thể tự giải đáp được, liền đi tìm Đức Phật Thích Ca xin chỉ giáo.

Nhân quả báo ứng hiện đời; Nhân quả báo ứng là gì; Nhân quả báo ứng có thật không
Thiện ác hữu báo là điều tất nhiên (ảnh minh họa Adobe Stock)

Đức Phật giải thích nguyên nhân sâu xa

Đức Phật Thích Ca mới trả lời ông rằng: “Tình huống mà người đồ tể kia nói đều là sự thật, cũng không phải là nói dối. Anh ta trong quá khứ đã từng gặp được một vị Bích Chi Phật. Lúc đó người đồ tể này rất vui mừng, rất cung kính, rất chuyên tâm chiêm ngưỡng dung mạo của Bích Chi Phật, nhờ đó mà thiện tâm xuất ra, cũng tích được rất nhiều công đức. 

Bởi vì một chút công đức này, nên mới có thể giúp anh ta 6 đời hưởng phúc trên Thiên giới. Sau đó chuyển sinh làm người, lại có công năng túc mệnh thông. Bởi vì anh ta có công đức kính Phật trong kiếp trước, nên mới có thể 6 lần lui tới Thiên thượng và nhân gian. 

Anh ta có tạo nghiệp sát sinh, cũng sẽ phải bị ác báo, điều này là khẳng định. Chỉ là đối với phương diện này thì cơ duyên chưa đến, cho nên hiện tại thì anh ta chưa bị ác báo. Chờ cho đến khi hết thọ mệnh của kiếp sống này, phúc báo sau khi hưởng hết, anh ta sẽ bị đọa xuống địa ngục, chịu quả báo cho tội sát sinh giết dê. 

Sau khi chịu tội báo dưới địa ngục, lại chuyển sinh vô số lần làm dê để tiếp tục trả nợ. Người đồ tể này có công năng túc mệnh thông rất yếu, nên chỉ có thể biết được một vài sự việc trong quá khứ; biết được sự việc 6 đời giết dê mà được thăng thiên. Nhưng đến đời thứ 7 thì anh ta không biết được. Vì vậy anh ta mới ngộ nhận rằng nhờ giết dê mà có thể lên trời hưởng phúc”.

Quả báo đến muộn nhưng nhất định sẽ báo

Thiện ác hữu báo; Ác giả ác báo; Ác báo là gì; Quả báo nhãn tiền
Thiện ác nếu không báo, càn khôn ắt vị tư (ảnh minh họa Adobe Stock)

A Xà Thế Vương nghe Đức Phật Thích Ca giải thích xong thì bừng tỉnh đại ngộ. Ông tiếp tục kiên trì tu hành, cũng nói người khác làm thật nhiều việc tốt, không sát sinh; tin tưởng vững chắc vào thiện ác hữu báo, không thể tùy tiện cuồng ngôn mà nói: “Vì sao người tốt lại không được lợi ích gì? Vì sao người ác không bị ác báo?” 

Thiện ác hữu báo là có thật, nhưng vì có những nguyên nhân khác nhau mà có những biểu hiện khác nhau. Đặc biệt là thời gian báo ứng là không để biết trước được; đây chính là chỗ khiến chúng sinh mê mờ.

Nhìn quả đời này biết nhân đời trước, người làm nghề đồ tể sát sinh lại vẫn được lên trời hưởng phúc cũng là do công đức tích được từ đời trước.

Theo Epoch Times