Có người nói “thiện lương là tấm vé thông hành có giá trị nhất”, ôm giữ tâm thiện lương thì nơi đâu cũng có đường đi.

Chiếc xe lửa đang chạy rất nhanh, một vị hành khách không cẩn thận làm rơi một chiếc giày mới mua ra ngoài cửa sổ, mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ. 

Mọi người cảm thấy khó hiểu, ông bèn từ tốn giải thích: “Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói nó đã không còn có ích gì nữa, nếu như có ai có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao!”.

Có thể thấy vị hành khách này là một người rất thiện lương, trong tình huống mất mát của bản thân, mà vẫn có thể nghĩ cho người khác. Có người nói “thiện lương là tấm vé thông hành có giá trị nhất”, ôm giữ tâm thiện lương thì nơi đâu cũng có đường đi.