Thứ Tư , 29 Tháng Mười Một 2023

Văn hóa truyền thống

Khổng Tử luận về đạo lý bắt ve

27/12/22, 11:23
Dù chỉ bắt ve nhưng nếu thực sự chuyên tâm thì cũng có thể nâng cao cảnh giới tinh thần, tu Đạo chính là từ những điều nhỏ nhặt như vậy.

Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn

27/12/22, 07:47
Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Đây là câu thành ngữ được bắt nguồn từ “Hán thư – Đông Phương Sóc truyện”. Ý nói rằng nước mà sạch quá thì cá không thể nào sinh tồn được; người mà yêu cầu người khác nghiêm khắc quá thì cũng không ai có ...