Thứ Sáu , 24 Tháng Năm 2024

Văn hóa truyền thống

Tiền vàng tán hết rồi còn trở lại không?

06/08/23, 07:30
Có người coi tích lũy tiền vàng như mục đích của cuộc sống nhưng có người lại coi tiền bạc như một cách có thể tế thế độ nhân. Vậy tiền vàng tán hết rồi còn trở lại không? Con cháu vô phúc không thể hưởng tiền tài cha ông để lạiNgười chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn Trên ...

Quân tử tiến cử hiền tài

26/07/23, 07:10
Bậc quân tử phẩm đức cao thượng, không vì tình cảm cá nhân mà để ảnh hưởng đến việc chung, gạt bỏ vị tư tiến cử hiền tài cho đất nước.

Người phụ nữ không nên quá an dật

06/07/23, 17:30
Ngày nay, nhiều phụ nữ trẻ hy vọng tương lai được gả vào gia đình khá giả để thụ hưởng cuộc sống nhàn hạ. Tuy nhiên, truy cầu an dật quá mức lại không phải là chuyện tốt

Tu Đạo cần phải dụng tâm, bán hàng cũng phải dụng tâm

24/06/23, 17:13
Bất luận là làm việc gì thì đều cần phải phấn đấu một phen gian khổ thì mới có thể thành tựu. Tu Đạo cần phải dụng tâm, bán hàng cũng phải dụng tâm… Câu chuyện tu luyện: Bối Huyền Tĩnh tu Đạo bạch nhật phi thăng Có một chàng thư sinh đã thi cử nhiều lần nhưng không đậu. Sự đời ...