Thứ Bảy , 23 Tháng Chín 2023

Văn hóa truyền thống

Tam chủng thần khí: Ba báu vật Thần truyền của Nhật Bản

25/11/22, 11:21
Thanh gươm Kusanagi no Tsurugi, chiếc gương Yata no Kagami và viên ngọc Yasakani no Magatama là ba báu vật linh thiêng của hoàng gia Nhật Bản, được gọi là “tam chủng thần khí”. Theo truyền thuyết, nguồn gốc của chúng gắn liền với các vị thần.