Thứ Năm , 23 Tháng Ba 2023

Văn hóa truyền thống

Người quân tử giữ lễ nghĩa nơi thanh vắng

21/01/22, 18:06
Người quân tử khác kẻ tiểu nhân ở chỗ, dù khốn cùng cũng không rời xa đạo lý. Vì vậy, người quân tử giữ lễ nghĩa nghiêm cẩn cả trong những điều kiện dễ dãi. Bạn có là người quân tử không? 8 phẩm chất của người quân tửQuân tử như ngọc quý, ôn hòa mà sáng suốt Trong xã hội ...