Thứ Tư , 29 Tháng Mười Một 2023

Văn hóa truyền thống

Bí quyết của gia tộc 300 năm đào tạo 92 tể tướng

21/10/21, 07:51
Vào thời Tấn, vọng tộc đệ nhất Trung Quốc là họ Vương. Vương Tường là người mở màn cho gia tộc này. Gọi là vọng tộc bởi gia tộc này trong 300 năm đào tạo ra 92 tể tướng. Vọng tộc đệ nhất Trung Quốc Trong tác phẩm Thất ngôn tuyệt cú nổi tiếng "Ô Y hạng" của đại thi nhân ...

Ngọc Phật hiển linh kỳ lạ trong miếu Long Vương

17/10/21, 10:43
Khi con người đức tin với Thần Phật thì Thần Phật sẽ hiển linh cho họ thấy. Còn đối với người không tin Thần Phật, thì vẫn tưởng đó chỉ là pho tượng mà thôi. Hành cung trong Miếu Long Vương tại Túc Vu - Giang Tô, được xây dựng vào đầu nhà Minh và hưng thịnh vào triều Thanh. Các ...