Từng ý niệm của con người đều được ghi chép lại không chút sai sót, đặc biệt là tâm sắc dục chỉ vừa khởi lên thì đã phạm tội rất lớn.

Dục vọng nổi lên, muốn làm việc bất chính

Những năm cuối thời nhà Thanh, có một thư sinh được tiến cử vào kinh đi thi; người này trọ lại ở trong một nhà nghỉ. Bà chủ của nhà nghỉ này là một quả phụ. Bởi vì tuyết rơi nhiều phủ kín đường, không sao đi tiếp được, nên chàng thư sinh phải ở lại đó mấy ngày liền. 

Cô nam quả nữ, ngày ngày gặp nhau, lâu ngày sinh tình; trong tâm đã có ít nhiều rung động. Sau khi niệm dâm dục nổi lên, chàng thư sinh liền đi đến phòng của quả phụ muốn gõ cửa; đột nhiên lại nghĩ: “Không được! Mình phải đi thi trạng nguyên, bây giờ chỉ cần đi vào thì đã phạm tội tà dâm rồi; Thiên đình sẽ gạch tên, phải trở về thôi!”

Tâm sắc dục vừa khởi lên; Buông bỏ tâm sắc dục; Loại bỏ tâm sắc dục
Một niệm bất chính có thể chiêu mời tai họa (ảnh minh họa Sohu)

Anh vừa trở về thì quả phụ bên này cũng nổi lên suy nghĩ, muốn đi tìm anh. Cô vừa bước ra khỏi cửa thì trong lòng lại nghĩ: “Ồ! Không được, mình là quả phụ, cần phải vì chồng mà giữ tiết tháo mới đúng. Vì sao mà thấy người trẻ tuổi này lại quên đi bổn phận; không được, trở về đi thôi!” Vì chồng thủ tiết, giữ mình trong sạch, sau khi chết có thể thăng thiên; còn như quả phụ phạm tội tà dâm, thì tội ác này cũng đủ để bị đày xuống địa ngục. Cho nên người quả phụ nghĩ tới đây liền trở về phòng.

Hai người giằng co suy nghĩ

Chàng thư sinh sau khi trở về, lửa dục vọng lại nổi lên giày vò; chàng lại đi đến trước phòng của người quả phụ và gõ cửa. Lúc quả phụ đứng lên mở cửa, thì chàng thư sinh lại bỏ chạy mất; bởi vì anh lại cảm thấy không thể làm như vậy được, sợ phạm tội dâm tà sẽ bị mất công danh. 

Cổ nhân giảng, một người dù học vấn cao đến đâu, trong mệnh dù có chú định được làm trạng nguyên, nhưng nếu phạm tội tà dâm thì đã tạo ác nghiệp; thiên đình sẽ loại bỏ danh phận của người đó. Chính vì vậy mà chàng thư sinh nhân lúc quả phụ chuẩn bị ra mở cửa thì nhanh chân quay trở về. 

Sắc dục là gì; Sắc dục là xiềng xích; Sắc dục là tội lỗi
Phạm tội tà dâm sẽ bị hủy hết phúc báo (ảnh minh họa Sohu)

Nhưng người quả phụ đã biết được việc này, cũng lại đi tới để gõ cửa của chàng thư sinh; trong tâm của cô cũng giằng co tự nói với bản thân, không thể thất tiết, phải trở về thôi. Cô cứ như vậy tới tới lui lui hai ba lần. Một lần cuối cùng, chàng thư sinh đứng lên mở cửa. Hai người đứng nhìn nhau do dự, vừa muốn, lại vừa biết không thể làm việc này.

Từng ý niệm của con người đều được ghi chép lại

Trong lúc cả hai đang lưỡng lự, chợt nghe thấy trong không trung có âm thanh truyền đến: “Hai tên khốn kiếp này có làm hay là không làm. Sổ công tội của ta gạch xóa muốn nát bét luôn rồi!” Nói xong liền để lại một thứ gì đó. 

Cả hai nghe được những lời này thì sợ hãi phát run, nhanh chóng nhặt lên xem thử là thứ gì; thì ra đây là một quyển “sổ công tội”, phía trên có tên của hai người họ: Một người là trạng nguyên đỗ bảng vàng, phạm tội tà dâm bị gạch tên, bị đánh dấu là thi rớt; một người là quả phụ giữ tiết tháo, sau khi chết được thăng thiên, hiện tại phạm tội dâm loạn, cũng bị đánh dấu rớt.

Tà dâm là gì; Dục vọng tội lỗi; Dục vọng đen tối; Dục vọng chiếm hữu
Người vừa sinh một niệm, trời đất đã tỏ tường (ảnh minh họa Pinterest)

Xem thêm một chút lại thấy viết “không phạm tội”, nhưng lại bị gạch đi; nhìn xuống phía dưới, lại thấy ghi “phạm tội”, cũng lại bị gạch đi; sau đó lại ghi “không phạm tội”, lại gạch đi; rồi lại “phạm tội”, lại gạch đi. Sổ công tội này cứ viết ra rồi lại gạch đi, làm thành một mớ hỗn độn. Hai người xem xong, nhanh chóng trở về phòng của mình, từ đó không dám nghĩ đến chuyện này nữa.

Tâm sắc dục vừa khởi lên thì đã phạm tội rất nặng

Người vừa sinh một niệm, trời đất đã tỏ tường. Có người cho rằng chỉ suy nghĩ mà chưa hành động thì không mắc tội hoặc là tội nhẹ. Tuy nhiên, Lữ Thanh thời nhà Minh sau khi chết và được sống lại, ông đã nghe một quan ở âm phủ nói rằng, phàm là người động niệm tà dâm thì đã mắc tội rất lớn. Nếu như Thần linh không ghi chép lại đúng sự thật, đem sự việc giấu đi hoặc là ghi chép sót, thì đối với thần linh chuyên quản việc này mà nói cũng là đã phạm tội lớn! 

Một niệm dâm dục xuất ra sẽ tự chiêu mời tai họa; tâm sắc dục vừa khởi lên thì đã phạm tội rất lớn, có thể làm thay đổi vận mệnh, tổn phúc giảm thọ.

Theo Vision Times

Xem thêm video: