Giá trị một người đến từ nội tâm chứ không phải những thứ phù phiếm bề ngoài. Mộng ảo chưa tan thì đường đời sẽ còn lắm ưu phiền.

Vị tăng nhân dẫn lừa thồ hàng trở về chùa, những người đi đường trông thấy, ai nấy đều cung kính bái lạy.

Lúc đầu, con lừa hoảng sợ tránh né, nhưng rồi nó trở nên hiu hiu tự đắc.

Về đến chùa, con lừa kiêu ngạo, dứt khoát không chịu kéo cối xay nữa. Vị tăng nhân hết cách, đành phải thả nó xuống núi.

Vừa xuống núi, thấy đoàn người rước dâu đánh trống khua chiêng, nó nghênh ngang đứng ngay giữa đường, mọi người tức giận liền đuổi đánh nó… Lừa ta hoảng hốt chạy về chùa… rồi tắt thở.

Vị tăng nhân thở dài: “Hôm đó, thứ mà mọi người bái lạy chính là bức tượng Phật được ngươi cõng trên lưng mà thôi!”

Giá trị một người đến từ nội tâm chứ không phải những thứ phù phiếm bề ngoài. Mộng ảo chưa tan thì đường đời sẽ còn lắm ưu phiền.