Người có trí tuệ cảm xúc cao không phải do họ thông minh, mà bởi vì họ có thể đứng ở vị trí của người khác để suy xét vấn đề, đối đãi với người khác như đối đãi với chính mình.

Có một người mù được bạn mời đến dự tiệc. Sau khi ăn xong, người mù nói: “Khuya lắm rồi, mình phải về đây!” Chủ nhà liền đem một chiếc đèn đến rồi đưa cho người bạn mù. Người mù vừa nghe thấy đèn liền nổi giận nói: “Mình vốn không nhìn thấy gì, bạn đưa mình đèn thế này chẳng phải là đang cười nhạo mình sao?” 

Người bạn kia nói: “Mình đưa đèn cho bạn là vì sợ rằng người khác đi đường không nhìn thấy mà đụng vào bạn”. 

Trong cuộc sống, tại sao một số người có trí tuệ cảm xúc đặc biệt cao? Thực tế không phải do họ thông minh, mà bởi vì họ có thể đứng ở vị trí của người khác để suy xét vấn đề, đối đãi với người khác như đối đãi với chính mình.