Pháp môn nào bị Trung Cộng vu oan
Được chào đón khắp nơi trên Thế Giới?
Người sáng lập được mến yêu ca ngợi
Số bằng khen nhận vượt quá 3 ngàn

Vì Cộng đồng được mạnh khoẻ bình an
Truyền tâm Pháp sáng ngời “Chân -Thiện- Nhẫn”
5 bài tập thật dễ dàng đón nhận
Mở mạng xem chẳng mất lấy 1 đồng.

Bạn biết gì về Môn Pháp Luân Công?
Khi bạn chẳng có tâm mong tìm hiểu
Chỉ nghe qua miệng lưỡi đời đàm tiếu
Đã vội vàng phán xét chuyện đúng sai.

Trời sinh ra ai chẳng có 2 tai
Cùng 2 mắt và cái đầu thanh tỉnh
Giữa thị phi ai là người Trầm tĩnh
Không dễ dàng bị dư luận giật dây

Bạn bình tâm hãy thong thả ngồi đây
Tôi không bảo bạn bước vào tu luyện
Điều Tôi mang trong mình là tâm nguyện
Khuyên mọi người hướng thiện để bình an.

Niệm Chân Ngôn trong những lúc nguy nan
Bạn Hãy thử bởi bạn không hề mất
Lời tôi nói từ đáy lòng Chân Thật.
Trong tương lai bạn sẽ được tỏ tường.

Tác giả: Vô Danh Cư Sỹ