Trên đời có những con đường không đi được hết, có những con sông không thể sang được. Không qua được sông, có thể quay đầu trở về cũng là một loại trí tuệ.

Vị sư già yêu cầu các môn đệ lên núi lấy một gánh củi mang về. Các đệ tử vội vàng làm theo, trên đường gánh củi trở về thì có cơn lũ từ trên núi tràn xuống, dù thế nào cũng không thể gánh củi qua sông. 

Ra về tay không, các đệ tử đều có chút ủ rũ. Duy chỉ có một tiểu hòa thượng khá thản nhiên. Vị sư già hỏi tại sao, tiểu hòa thượng bèn lấy ra một quả táo từ trong ngực, đưa cho ông rồi nói, không qua được sông, không gánh được củi, thấy bên sông có cây táo, con tiện tay hái quả táo chín duy nhất trên cây. Sau đó, vị tiểu hòa thượng này được vị sư già chọn làm đệ tử chân truyền.

Trên đời có những con đường không đi được hết, có những con sông không thể sang được. Không qua được sông, có thể quay đầu trở về cũng là một loại trí tuệ.