Thứ Hai , 20 Tháng Năm 2024

Văn hóa truyền thống

Đức của người già là phong thủy tốt nhất của gia đình

15/08/23, 07:55
Trong gia đình có người già biết hành thiện tích đức mới là phong thủy tốt nhất của gia đình, đức hạnh này đủ để phù hộ cho con cháu đời sau. Phong thủy gia đình: Tầm nhìn người đàn ông, phẩm chất người phụ nữ3 yếu tố phong thủy trong nhà ảnh hưởng đến tài lộc của bạn Trong Gia huấn ...

Làm người không nên có lòng tham

08/08/23, 07:53
Tài phú, của cải của con người đã được định sẵn từ trước, làm người không nên có lòng tham, nếu không sẽ đem đến tai họa. Bao nhiêu người mắc ‘bẫy pyjama’ bởi lòng tham vô hạn!Lòng tham của một người đàn ông nghèo khiến anh ta trả giá Trong cuốn Tử Bất Ngữ của học giả Viên Mai thời nhà ...