Thứ Bảy , 23 Tháng Chín 2023

Văn hóa truyền thống

Người có phẩm đức đều do tiết kiệm mà có

04/09/23, 16:49
Người có phẩm đức tiết kiệm không phải vì thiếu thốn tiền tài, cũng không phải vì keo kiệt bủn xỉn, mà vì họ hiểu rằng “Tiết kiệm là mỹ đức”. Nghiên cứu khoa học: Chuyển hoá của ‘Đức’ và ‘Nghiệp’ qua các kiếp sốngPhẩm đức và sự bảo hộ của Thần trong đại dịch Truyền thông hiện đại thường thích tâng ...

Người có đạo đức sẽ không cô độc

03/09/23, 17:15
Khổng Tử nói: "Đức bất cô, tất hữu lân", nghĩa là người có đạo đức sẽ không cô độc, mà sẽ có những người cùng chí hướng đồng hành và giúp đỡ.