Người xưa coi đối nhân xử thế là cách để tu dưỡng bản thân, để đề cao đạo đức, để thể hiện cái nhân, cái nghĩa, cái tình… Dưới đây là 9 kinh nghiệm đối nhân xử thế rất có ích trong cuộc sống.

9 bài học đối nhân xử thế cần ghi nhớ trong cuộc sống

1. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình.

2. Tuân thủ nguyên tắc làm người mới không bị những cám dỗ và dục vọng của bản thân dẫn dụ. 

3. Thỏa thuận thích hợp mới có thể thống nhất và đạt được mục đích chung.

4. Điều chỉnh đúng lúc, kịp thời chỉnh sửa.

5. Kiên trì bền bỉ, càng gần tới đích thì nhất định càng phải kiên trì.

6. Coi trọng lễ nghĩa mới không sinh tâm kiêu căng, phóng túng.

7. Giữ vững thành tín mới được người khác tôn trọng, mới nhận được sự tín nhiệm từ người khác.

8. Gặp khó không nản, coi những khổ nạn là cơ hội để tôi luyện bản thân, chờ đợi cơ hội mới.

9. Không oán không hận, bao dung, độ lượng, dùng thiện tâm đối đãi thì mới có thể hóa giải được oán thù.