Mặc dù cùng rút được một chữ giống nhau nhưng bậc thầy đoán mệnh Thiệu Ung lại xem ra lành dữ khác nhau, vậy nguyên nhân là do đâu?

Thiệu Ung, tên chữ là Nghiêu Phu, hiệu là An Lạc tiên sinh, thụy là Khang Tiết, được người đời sau gọi là Thiệu Khang Tiết. Ông liệu sự rất chính xác và thấu triệt, là một học giả và nhà thơ nổi tiếng, cùng với Chu Đôn Di, Trình Hạo, Trình Di và Trương Tái được mệnh danh là “Bắc Tống ngũ tử”.

Lành dữ; Lành dữ nghiệp báo; Lành dữ là gì; Lành dữ qua nháy mắt
Bậc thầy về Kinh Dịch Thiệu Ung (ảnh Vision Times)

Thiệu Ung vào thời Tống là bậc thầy về Kinh Dịch, trước tác của ông có “Hoàng Cực Kinh Thế”, “Thiết Bản Thần Số”, “Mai Hoa Dịch Số”… Trong đó, “Mai Hoa Thi” của ông vốn không phải là dự ngôn mà những thầy toán mệnh bình thường có thể làm ra được.

Có một câu chuyện kể về khả năng đoán chữ vô cùng kỳ diệu của Thiệu Ung như sau:

Trương Thủy là một thương nhân chuẩn bị rời nhà đi xa, nghe nói toán quái của Thiệu Ung rất chuẩn xác, nên quyết định nhờ Thiệu Ung giúp đoán thử vận khí trong chuyến đi lần này. Sau khi Thiệu Ung hiểu mục đích đến của Trương Thủy, liền mời ông rút chữ, Trương Thủy rút ra chữ “Tử” – “子” . Lúc này, nha hoàn bưng khay trà đi vào, Thiệu Ung ban đầu còn đang cân nhắc chữ này, lập tức vui vẻ nói với Trương Thủy, chuyến đi này sẽ bình an thuận lợi, lại có thể kiếm tiền.

Đoán mệnh: Cùng rút một chữ nhưng lành dữ khác nhau
(ảnh minh họa Bannedbook)

Trương Thủy vui vẻ từ biệt Thiệu Ung và đi về. Sau đó Trương Thủy đã mang chuyện này kể cho người bạn của mình là Lý Mộc. Lý Mộc lần này cũng xa nhà đi buôn bán giống như Trương Thủy, vì vậy mà cũng đến gặp Thiệu Ung để đoán mệnh, ông lại rút được chữ “Tử” – “子” giống như Trương Thủy. Vậy nhưng Thiệu Ung lại nói rằng: Lần này Lý Mộc sẽ gặp điều bất hạnh, tuy có thể sống sót nhưng sẽ mất tiền. 

Lý Mộc không tin, quyết định một tấc cũng không rời Trương Thủy, dù Trương Thủy có làm gì thì ông cũng sẽ đi cùng. Trương Thủy đến Hà Nam, Lý Mộc cũng đi theo ông tới Hà Nam. Trương Thủy mua bột khô, Lý Mộc cũng mua bột khô. Khi hai người mang gánh hàng về nhà, Lý Mộc theo sát Trương Thủy. Khi Trương Thủy nghỉ ngơi, ông cũng nghỉ ngơi. 

Khi thấy hàng hóa đã mua xong và sắp trở về nhà, Lý Mộc thầm nghĩ trong lòng: “Thiệu tiên sinh toán mệnh căn bản là không linh nghiệm chút nào“. Đột nhiên, Trương Thủy nói có việc phải rời đi trước, lát nữa quay lại tìm Lý Mộc, Lý Mộc nghĩ rằng trên đường vô sự nên đã đồng ý.

Sau đó, Lý Mộc được người chèo thuyền chào hỏi nên đã gánh hàng chất lên thuyền trước. Không ngờ Lý Mộc vừa lên thuyền liền đứng không vững, trọng lượng hai bên thuyền không đồng đều. Đúng lúc lại có một trận gió thổi mạnh, Lý Mộc không cẩn thận ôm cái sọt rơi xuống sông. Dù người được cứu lên, nhưng toàn bộ bột khô đều rơi xuống nước. Còn Trương Thủy chẳng những bình an vô sự, mà còn kiếm được bộn tiền từ bột khô. 

Cả hai người đều cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nên đã đến gặp Thiệu Ung để được giải thích. 

Hóa ra Trương Thủy đã rút trúng chữ “Tử” – “子”, lại ngay lúc nha hoàn mang trà vào, “Tử” – “子” và Nữ – “女”(chữ nữ này ý là chỉ nha hoàn) kết hợp thành chữ “Hảo” – “好” (tốt), mang ý nghĩa tốt lành.

Khi Lý Mộc rút được chữ “Tử” – “子”, tình cờ có một con mèo đi vào. Tử – “子” đại biểu cho “Thử” – “鼠” (con chuột), chuột gặp phải mèo thì nghĩa là lành ít dữ nhiều. 

Sau khi nghe lời giải thích của Thiệu Ung, cả hai người càng ngưỡng mộ tài đoán mệnh của Thiệu Ung hơn. 

Theo Sound of hope