Đừng hâm mộ hạnh phúc của người khác một cách mù quáng, vì có thể hạnh phúc ấy lại trở thành bất hạnh đối với bạn. Hãy trân quý những gì mà bạn đang có.

Một ngày nọ, vẹt và quạ gặp nhau, vẹt ở trong lồng có cuộc sống an nhàn, thoải mái, nhưng nó lại rất hâm mộ cuộc sống tự do của quạ.

Vẹt ngưỡng mộ sự tự do của quạ, quạ lại hâm mộ cuộc sống an nhàn của vẹt, vì vậy hai con chim đã thương lượng và đổi chỗ cho nhau.

Quạ nhận được cuộc sống an nhàn như mình mong muốn, nhưng nó lại không nhận được sự yêu mến của chủ nhân, và cuối cùng chết vì hậm hực.

Vẹt có được sự tự do, nhưng vì đã sống trong sung sướng quá lâu nên không còn khả năng sinh tồn độc lập, cuối cùng nó cũng chết vì đói.

Đừng hâm mộ hạnh phúc của người khác một cách mù quáng, vì có thể hạnh phúc ấy lại trở thành bất hạnh đối với bạn. Hãy trân quý những gì mà bạn đang có.