Điều bạn cho là tốt thì chưa chắc đã phù hợp với người khác, cần đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét vấn đề, như vậy bạn mới có thể lý giải được họ.

Con cừu nhỏ mời con chó nhỏ tới nhà dùng bữa. Nó chuẩn bị rất nhiều cỏ tươi ngon trên bàn ăn, kết quả là con chó nhỏ chỉ ráng ăn được vài cọng cỏ là không nuốt thêm được nữa.

Mấy ngày hôm sau, con chó nhỏ lại mời con cừu nhỏ sang nhà nó dùng bữa. Con chó nhỏ nghĩ: “Mình không thể nhỏ mọn như cừu được. Mình nhất định phải dùng thức ăn đa dạng phong phú để thiết đãi bạn.” Thế là, con chó nhỏ chuẩn bị rất nhiều xương và thịt để thiết đãi chú cừu. Kết quả, con cừu đến dùng bữa mà không ăn được miếng nào.

Có thể thấy, điều bạn cho là tốt thì chưa chắc đã phù hợp với người khác, cần đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét vấn đề, như vậy bạn mới có thể lý giải được họ.