Pháp môn Pháp Luân Công cho rằng gốc bệnh tật của con người là từ nghiệp lực của bản thân mỗi người, nghiệp ấy sinh ra mỗi khi con người làm điều xấu, hành động xấu ý nghĩ xấu… Trải qua bao đời đời kiếp kiếp, theo luân hồi nghiệp tích tụ của con người càng nhiều như núi. Khi con người hành thiện, hướng tâm làm điều tốt, thì sẽ nhận được cái gọi là ‘Đức’, Thêm 1 chút đức thì 1 chút ‘nghiệp’ lực cũng sẽ được dần tiêu trừ. Vậy nên người xưa vẫn thường nói, nhân quả báo ứng, tích đức thất đức v.v… những điều đó hết sức đúng đắn, chỉ có là con người trong sự lôi kéo của xã hội hiện nay mà dần quên đi những điều răn dạy của cổ nhân.