Nhà tư tưởng Cao Đào, một trong “tứ thánh” thời thượng cổ đã đưa ra 9 phẩm đức mà một người đức hạnh cần có. Vậy 9 phẩm đức đó là gì?

Đạo đức con người trượt dốc

Trong xã hội ngày nay, các chuẩn mực đạo đức của con người ngày càng trượt dốc. Pháp luật chỉ có thể quản được hành vi bên ngoài của con người. Nhưng khi đã mất đi ước thúc của tiêu chuẩn đạo đức thì việc ác nào họ cũng có thể làm. Đối mặt với sự sa sút về mặt đạo đức như vậy, mọi người đều hy vọng rằng một ngày nào đó đạo đức của con người có thể hồi thăng trở lại. 

Đạo đức có thể hồi thăng hay không, điều này cần sự chung sức nỗ lực của tất cả mọi người. Mỗi người cần phải bắt đầu từ việc tu dưỡng của bản thân. Khi phẩm hạnh của mọi người được thăng hoa, toàn bộ hoàn cảnh xã hội có thể cải biến trở nên tốt đẹp.

làm sao đề cao phẩm đức; phẩm đức
Người xưa vô cùng coi trọng việc giữ gìn phẩm đức (ảnh: Pinterest)

Chính vì vậy, việc thay đổi từ trong bản thân mỗi người là điều vô cùng quan trọng. Nhưng muốn thay đổi bản thân thì chúng ta cần phải biết cách làm. Vậy, người có phẩm chất đạo đức cao cần có những hành vi nào?

9 phẩm đức của một người có đức hạnh cao

Trong sách “Thượng thư – Ngu hạ thư” ghi rằng: Cao Đào sinh ra dưới triều đại của Đế Nghiêu. Ông là người thông minh, rộng lượng, nhân nghĩa đa tài. Cao Đào cùng với Nghiêu, Thuấn và Vũ được mệnh danh là “Thượng cổ tứ Thánh”. Ở Trung Quốc cổ đại, ông là một nhân vật có tầm ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Ông từng phụ trợ cho ba vị Thánh Quân Nghiêu, Thuấn và Vũ trong việc cai trị đất nước.

phẩm đức con người là gì; vai trò phẩm đức
Cổ nhân đàm đạo (ảnh minh hoạ Pinterest)

Trong sử sách cổ có ghi chép như sau:

Cao Đào nói: “Một người có đức hạnh nên biết mình đang làm gì. Để kiểm tra hành vi của một người có thể dựa vào 9 phẩm đức”.

Vũ hỏi rằng: “9 phẩm đức đó là gì?”

Cao Đào đáp lại: “Khoan dung độ lượng nhưng lại cẩn thận chặt chẽ; tính tình ôn hòa mà vẫn có chủ kiến của bản thân; thái độ kính cẩn nhưng vẫn trang trọng nghiêm túc; có thể quản lý đại sự quốc gia nhưng vẫn nghiêm túc trong xử lý công việc; giỏi lắng nghe ý kiến ​​của người khác nhưng vẫn quyết đoán cương nghị; thái độ chính trực mà vẫn hòa nhã; thẳng thắn khoáng đạt trong khi có thể giữ vững chừng mực; cương trực công chính nhưng vẫn có thể phong phú đầy đủ kiên cường bất khuất nhưng vẫn phù hợp với đạo nghĩa. Đây là 9 mỹ đức tốt đẹp của con người!” 

Nếu chúng ta có thể dựa theo tiêu chuẩn này để học hỏi lẫn nhau, hành vi của con người có thể dần dần phù hợp với quy luật tự nhiên của Thiên Đạo. Người ấy cũng sẽ đạt được những thành tựu nhất định. 9 đức tính này không chỉ là yêu cầu đức hạnh cao nhất đối với người làm quan, cũng là yêu cầu cảnh giới đối với dân chúng bình thường. Nếu mọi người trên toàn thế giới đều nỗ lực làm theo những điều này thì nhất định sẽ có một thời kỳ thịnh vượng. 

9 phẩm đức mà Cao Đào đưa ra tuy đơn giản nhưng lại vô cùng sâu sắc. Để làm được cũng yêu cầu phải bỏ ra công phu tu dưỡng không ngừng.

Theo Vision Times