Người dũng cảm đi trước “mở đường” sẽ được vàng, người bước theo sau có thể sẽ nhận tỏi! Phần thưởng xứng đáng luôn dành cho người dám tiên phong và sáng tạo.

Một thương nhân đem hai bao tỏi đến bán tại một ngôi làng thổ dân xa xôi hẻo lánh. Ở đây người dân chưa từng nhìn thấy tỏi. Họ vô cùng thích thú, trả cho người thương nhân này hai túi vàng.

Một thương nhân khác nghe nói vậy liền đem hai bao hành tây đến đó, người dân càng thích thú hơn. Họ nghĩ dùng vàng không thể biểu đạt hết được tình cảm và sự thích thú của họ, thế là họ đem hai bao tỏi mà họ trân quý tặng cho anh ta!

Cuộc sống là như vậy. Người dũng cảm đi trước “mở đường” sẽ được vàng, người bước theo sau có thể sẽ nhận tỏi! Phần thưởng xứng đáng luôn dành cho người dám tiên phong và sáng tạo.