2500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy đệ tử cách nhận ra Phật Di Lặc hạ thế cứu độ thế nhân.

Thích Ca Mâu Ni dự ngôn về thời mạt pháp

Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn, sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ mạt pháp thì Phật Pháp mà ngài truyền sẽ bị phá hư, diệt vong. Và trong thời mạt pháp, sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả làm thiện tri thức đưa chúng sinh lầm đường lạc lối.

Tuy nhiên, Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói đến một cứu cánh cho toàn nhân loại ngày nay. Đó là khi “Chuyển Luân Thánh Vương” (trên thiên thượng gọi là “Pháp Luân Thánh Vương”, cũng xưng là “Di Lặc”), một vị Như Lai với thần thông tối quảng đại, năng lực vĩ đại trong vũ trụ, rồi sẽ hạ thế truyền Pháp độ hết thảy chúng sinh các giới.

Nếu Phật Như Lai xuất hiện, làm thế nào để nhận ra Ngài giữa muôn vàn “giả thiện tri thức”?

Một lần, Phật Thích Ca Mâu Ni ở vườn Điêu Thụ Cấp Cô Độc ngoại ô phía Nam thành Xá Vệ, nói với các đệ tử xuất gia của Ngài rằng: “Vẫn còn đang trong tu luyện, chưa có tỳ kheo có công năng tha tâm thông; làm thế nào thông qua quan sát nghiệm chứng để biết được đó chính là Như Lai đã hoàn toàn chính giác?”.

Các đệ tử đều trả lời rằng: “Những lời dạy của Thế Tôn là cội nguồn để chúng con lý giải Pháp. Thỉnh Thế Tôn thuyết Pháp cho chúng con. Chúng con sẽ ghi nhớ không quên”.

Thích Ca Mâu Ni dự ngôn về thời mạt pháp
Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp cho các đệ tử (ảnh: Internet).

Lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni về cách nhận ra Phật Như Lai

Đức Phật giảng rằng các con có thể từ hai phương diện, mắt nhìn, tai nghe để quan sát, nghiệm chứng. Bởi vì ngôn hạnh của người Chính giác, ắt sẽ không có bất kỳ chút dơ bẩn nào; ắt sẽ không có tình trạng lúc thì minh bạch thanh tịnh, lúc thì hỗn tạp ô nhiễm; ắt sẽ luôn luôn thuần khiết thanh tịnh, chứ không phải thuần khiết thanh tịnh nhất thời.

Họ sẽ không thể hiện sự tự mãn, ngạo mạn. Bất kể là họ trước hay sau khi nổi tiếng, ắt sẽ tự nhiên hiển hộ ra chính hành, chứ không phải vì e dè, sợ hãi điều gì mà tự ước chế mình. Họ ắt sẽ do nội tâm hoàn toàn trừ sạch tham lam dục vọng mà thể hiện ra rời xa ngũ dục, bất kể là họ ở cùng với tăng đoàn hay ở riêng một mình. Họ ắt sẽ không coi thường, ghét bỏ bất kỳ học trò nào mà họ đã từng dạy bảo, bất kể học trò đó tu được tốt hay không tốt.

Hỏi trực diện

Ngoài quan sát, nghiệm chứng bằng mắt nhìn, tai nghe ra, vẫn còn phải tiến thêm bước nữa là hỏi trực diện, để xác nhận những điểm nói trên. Một vị Như Lai hoàn toàn chính giác, đối diện với những câu hỏi trực diện về những vấn đề nói trên, ắt sẽ có câu trả lời khẳng định cho từng vấn đề một. Bởi vì những điều này đều đã trở thành phong cách mẫu mực và phẩm chất đặc trưng của Như Lai, mặc dù Như Lai không cố ý thể hiện ra.

Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế đã từng dự ngôn với các đệ tử về những tình huống Phật giáo sẽ xuất hiện trong tương lai và dạy đệ tử cách nhận ra Phật
Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế đã từng dự ngôn với các đệ tử về những tình huống Phật giáo sẽ xuất hiện trong tương lai và dạy đệ tử cách nhận ra Phật (ảnh: Internet).

Các trò nên gần gũi với những người thầy thuyết Pháp như vậy. Đối với Pháp dẫn dắt vào từng tầng từng tầng dần vào thâm sâu. Các học trò theo thầy như thế sẽ càng ngày càng được mọi người tôn trọng. Thầy ấy có thể dạy dỗ bằng phương thức hoàn chỉnh thể hiện so sánh thiện ác. Thầy ấy có thể khiến học trò thông qua những dạy bảo rõ ràng mà sinh ra trí huệ hiện chứng, đạt được chứng quả vị, và đến giải thoát. Đó là mục tiêu dạy dỗ của Như Lai.

Nảy sinh tín tâm

Như vậy, các học trò có thể nảy sinh tịnh tín đối với Như Lai chính giác hoàn toàn, đối với chính Pháp mà Như Lai khéo dạy dỗ, đối với chính Đạo tu hành của tăng già. Tịnh tín này đối với nghi ngờ của những người khác về Phật, Pháp, tăng già có là cứu cánh hay không, thì các học trò có thể tự tin đưa ra câu trả lời khẳng định.

Bất kỳ người nào, chỉ cần căn cứ vào các điểm như nói ở trên để quan sát, nghiệm chứng, là có thể gây dựng vững chắc tịnh tín đối với Như Lai, không bị dao động bởi bất kỳ môn pháp nào khác. Đây chính là quan sát, nghiệm chứng căn cứ theo Pháp, biết được người đó đã là Như Lai hoàn toàn chính giác.

Một lòng nghĩ cho người khác
Tín Thần tín Phật thì sẽ gặp được Thần Phật (ảnh: Pinterest.com).

Phật Như Lai xuất hiện thời mạt Pháp

Phật giảng Pháp đều có tính nhắm thẳng. Phật Thích Ca Mâu Ni sở dĩ phải nói với các đệ tử làm thế nào phân biệt được chính giác là do Ngài thấy trước tương lai khi Phật giáo đi vào thời kỳ mạt Pháp, sẽ có một vị Đại Giác Giả đến thế gian cứu độ thế nhân.

Trong kinh “Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm” có nói, tương lai sẽ có một vị Đại Giác Giả, vào thời kỳ mạt Pháp “Chuyển chính Pháp Luân”, hồng dương Đại Pháp do Ngài truyền, “Ánh sáng chiếu thế gian”.

(Nguyên văn: “Bỉ vô cấu diện nhật quang minh Chuyển Luân Thánh Vương, tùy bỉ Như Lai, Chuyển chính Pháp Luân, cập niết ~ hậu, hưng kỳ mạt Pháp, nhiên Đại Pháp cự, quang chiếu thế gian giả”).

Phật Thích Ca Mâu Ni sở dĩ giảng Pháp này, chính là để vào thời kỳ mạt Pháp, khiến những người hữu duyên, bao gồm cả những người trong Phật giáo, đi theo Chuyển Luân Thánh Vương, học Đại Pháp mà Chuyển Luân Thánh Vương truyền.

Những năm gần đây, hoa ưu đàm liên tục xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Hoa ưu đàm nở cũng là một dấu hiệu giúp con người nhận ra Đức Phật xuất hiện tại nhân gian.

Tổng hợp

Xem thêm: