Bạn xấu là gì? Nếu để họ song hành cùng bạn, sẽ khiến bạn trở thành người xấu.

Thế giới trong mỗi người
Có rất nhiều ‘bạn xấu’:
Anh bạn tên Hữu Lậu
Gây sơ hở trăm bề
Anh bạn tên Nhiêu Khê
Khiến sự tình phức tạp
Anh bạn tên Giả-Ác
Lừa dối và bất lương
Anh bạn tên Vô Thường
Khiến cuộc đời tạm bợ


Anh bạn tên Luyến Nhớ
Khiến cho lòng tơ vương
Anh bạn tên Buồn Thương
Khiến tâm ta sầu não
Anh bạn tên Vọng Ảo
Khiến ta quên chính mình
Có anh bạn Hư Vinh
Rất chấp vào danh phận
Anh bạn tên Sân Hận
Gây thù ghét mọi người

Các loại 'bạn xấu' khiến ta lầm lạc
Khi tĩnh tâm và hướng thiện, bạn sẽ nhìn ra đâu là bạn tốt, đâu là bạn xấu (ảnh Facebook).


Anh bạn tên Cái Tôi
Quá ‘cứng đầu’ vị kỷ
Anh bạn tên Đố Kỵ
Như thuốc độc hại mình
Anh bạn tên Lụy Tình
Khiến cho ta mê muội
Anh bạn tên Tư Lợi
Xui khiến ta giật giành
Anh bạn tên Đấu Tranh
Không trọng người, đấu đá


Còn anh bạn Chấp Ngã
Biến ta thành vô minh
Anh bạn tên Bất Bình
Xúi bẩy ta nóng giận
Anh bạn tên Bất Nhẫn
Gây họa loạn trăm bề
Có anh bạn Hay Khoe
Kích khởi tâm hiển thị
Còn anh bạn Hoan Hỷ
Dắt ta đi lạc đường

Các loại 'bạn xấu' khiến ta lầm lạc
Những phút ngồi thiền thấy lòng thanh thản và bình yên (ảnh: Facebook).


Anh bạn tên Vô Ơn
Biến ta thành người xấu
Anh bạn tên Hậu Đậu
Luôn xúi ta vội vàng
Anh bạn tên Tham Lam
Dễ khiến ta hành ác
Anh bạn tên Háo Sắc
Xui khiến mình vô luân
Có anh bạn Tiêu Trầm
Rủ rê ta an dật


Còn anh bạn Ủy Khuất
Khiến tâm mình bi quan
Anh bạn tên Hoang Mang
Khiến cho ta lo sợ
Anh bạn tên Than Thở
Xui khiến ta so bì
Anh bạn tên Hữu Vi
Khiến tâm mình toan tính
Anh bạn tên Ưa Nịnh
Biến ta thành tự cao
Anh bạn tên Tự Hào
Dễ khiến ta ngạo mạn

Các loại 'bạn xấu' khiến ta lầm lạc
Những suy nghĩ xấu, tạp niệm chính là những anh bạn xấu nên được loại bỏ đi (ảnh Facebook).


Anh bạn tên Bất Mãn
Gây mâu thuẫn tứ bề
Có anh bạn Thị Phi
Hay đặt điều đàm tiếu
Còn anh bạn Chế Giễu
Thích tổn thương bạn bè
Anh bạn tên Hay Chê
Rất coi thường người khác


Anh bạn tên Thắc Mắc
Khiến cho ta hiếu kỳ
Kìa anh bạn Đa Nghi
Khiến tín tâm suy giảm
Anh bạn tên Tự Mãn
Biến ta thành ngu si…

Nhiều bạn xấu tinh vi
Vẫn còn đang ẩn nấp
Phục chờ ta cố chấp
Họ xúi ta lạc lầm…
Chỉ khi ta nhất tâm
Chiểu theo: Chân-Thiện-Nhẫn
‘Bạn xấu’ bị phủ nhận
Ta thấy mình hồi thăng.

———————–

Xem thêm: