Thứ Bảy , 9 Tháng Mười Hai 2023

Văn hóa truyền thống

Tăng nhân trộm đồ trong chùa, quả báo cả lúc sống và sau khi chết

30/06/21, 11:21
Trong Pháp Uyển Châu Lâm quyển 79, có ghi chép câu chuyện về vị tăng nhân làm công việc trông coi Phật điện, nhưng lại ăn trộm đồ trong chùa, còn cố ý bày binh bố trận giả tạo hiện trường. Không lâu sau ông ta mắc một căn bệnh kỳ lạ...Đó là bằng chứng xác thực cho thấy báo ...

Đâu mới là nguyên nhân thực sự khiến Đường Tăng lấy được chân kinh?

29/06/21, 11:23
Câu chuyện Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh đã trở nên rất quen thuộc và hầu như ai cũng biết. Nhưng cuối cùng, để lấy được chân kinh thì Đường Tăng cũng không có công năng gì đặc biệt. Nói về thần thông thì lại kém Tôn Ngộ Không mười vạn tám ngàn dặm. Nhưng có một điểm mà ...

Không tham của người, tức thì đắc phúc báo

20/06/21, 10:23
Đắc phúc báo trong kiếp này là nhờ phúc phận tích được ở kiếp trước. Tuy nhiên, cũng có người vừa tích đức được ở đời này thì phúc báo liền tới. Người Trung Hoa xưa tin vào nhân quả báo ứng: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Điều này được tương truyền lại qua những ...

Đạo bất đồng bất tương vi mưu – không cùng cảnh giới không thể nói chuyện

18/06/21, 11:16
Trong Luận Ngữ của Lão Tử có câu “Đạo bất đồng bất tương vi mưu”, nghĩa là những người không cùng chí hướng, tư tưởng quan niệm thì không thể cùng nhau đàm đạo được.  Hoàng Đế cầu kiến tiên ông Quảng Thành Tử hai lần mới đắc Đạo‘Tái Ông thất mã’ - câu chuyện ẩn chứa cảnh giới thâm sâu ...

Thượng thiện nhược thủy – Đạo của nước trong tư tưởng Lão Tử

17/06/21, 18:11
Lão Tử giảng “thượng thiện nhược thủy” - Nước là thiện nhất; cũng là muốn nói đến cái Đạo to lớn ẩn chứa trong nước. Bậc trí giả xưa nay cũng thường được so sánh với nước, nhu hòa khéo léo mà lại có thể bao dung được vạn vật.  Lấy nhu thắng cương - Bài học cuối cùng người thầy ...

Nhất ngôn cửu đỉnh – chỉ dùng lời nói đẩy lùi vạn quân

16/06/21, 18:12
Chúng ta thường nghe nói ‘nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy’, ý nói rằng lời nói rất có trọng lượng. Vậy ‘cửu đỉnh’ nghĩa là gì? Câu thành ngữ ‘nhất ngôn cửu đỉnh’ là từ đâu mà có? Biểu hiện của người có khí pháchBạn có là người quân tử không? 8 phẩm chất của người quân tử Nguồn gốc ...

Người xưa dạy con: tích đức đắc phúc báo

13/06/21, 18:00
Người xưa dạy con: tích đức đắc phúc báo. Đây là một phần trong giáo dục về đạo đức nhân sinh. Thành tựu của con cái là dựa vào trí tuệ và phúc báo. Tuy nhiên, nếu chỉ có trí tuệ mà không có phúc báo thì việc làm ăn cũng khó mà thành công nên phúc báo là thứ ...