Diêm Vương đã cho người đàn ông nghèo khó nhiều cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình, nhưng lòng tham đã khiến ông hết lần này đến lần khác phải chịu khổ.

Vương Lão Lục tham lam tiền bạc

Chuyện kể rằng, ở một vùng nọ đang bị giặc giã hoành hành, quân giặc đã tiến sâu vào trong làng, mọi người đua nhau chạy loạn. Vương Lão Lục mang theo toàn bộ tài sản của mình là một bao khoai lang lớn và bám chạy theo đoàn người. 

Đi được vài ngày, Lão Lục gặp hai cha con kia bị đói đến chỉ còn thở thoi thóp, nhưng trên lưng người cha có vẻ đang khoác một chiếc túi rất nặng.

Người kia thấy Lão Lục mang theo nhiều khoai lang nên xin lão cho con mình một chút để ăn, tuy nhiên Lão Lục không đồng ý.

Người kia nói: “Vậy ông bán cho tôi được không?” Nói xong đưa túi bạc cho Lão Lục xem.

Lão Lục nhìn thấy thì mắt sáng lên, vì cả đời lão cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bạc như vậy. Lão Lục đồng ý đổi bao khoai để lấy túi bạc. Lão vác túi bạc và đi thật nhanh vì sợ cha con họ sẽ đổi ý.

Được vài ngày sau, Lão Lục cũng mệt mỏi rã rời vì trên đường đi không có ai bán thứ gì để có thể mua ăn được. Chân Lão Lục không thể bước thêm được nữa. Lão Lục ngồi bệt xuống đất ôm túi bạc của mình, bụng đói cồn cào. Lão dần dần thiếp đi và không còn tỉnh dậy nữa.

Diêm Vương đưa ra lựa chọn

Diêm vương là gì; Tham lam; Lòng tham của con người
Chỉ vì lòng tham mà phải sớm rời khỏi dương gian (ảnh Aboluowang)

Lúc Lão Lục mở mắt ra thì đã thấy xuống âm phủ, Diêm Vương (Diêm-la Vương) nói với lão: “Ta muốn tạo cơ hội cho ngươi phát tài, không ngờ lại lấy mất mạng của ngươi. Đúng là người chết vì tiền tài, chim chết vì tham ăn!”

Lão Lục nói: “Kiếp trước tôi nghèo quá, không muốn kiếp sau lại khổ như thế nữa”.

Diêm-la Vương nói: “Thực ra kiếp trước đáng lý mệnh của ngươi chưa tận; số khoai đó nếu ngươi chỉ bán một nửa thì đâu có sao. Vậy bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn: Một là ngươi sẽ được hàng ngàn người cung phụng; hai là ngươi sẽ phải hầu hạ hàng ngàn người. Ngươi chọn như thế nào?”

Lão Lục không cần suy nghĩ mà nói ngay rằng: “Đương nhiên tôi muốn được hàng ngàn người cung phụng rồi”. Lão Lục bái tạ Diêm-la Vương rồi phấn chấn lên đường đi đầu thai.

30 năm sau Lão Lục lại quay trở về gặp Diêm-la Vương, lão nói rằng Diêm-la Vương đã lừa mình.

Diêm-la Vương cười hỏi: “Sao ngươi lại nói như thế?”

Lão Lục nói: “Vì tôi nghe theo Ngài mà cuối cùng cả đời phải làm ăn mày”.

Diêm-la Vương nói: “Thì đúng rồi! Hàng ngàn người cung phụng mình thì chẳng phải là ăn mày sao? Ngươi không thể trách ta mà nên trách lòng tham của ngươi!”

Diêm Vương lại cho thêm cơ hội

 Âm phủ và địa ngục; Âm phủ ở đâu; Âm phủ như thế nào
Tiếp tục đầu thai để học bài học còn dang dở (ảnh medium)

Lão Lục nghe xong liền nói: “Bẩm Diêm-la Vương, mong ngài kiếp sau cho tôi được sống những tháng ngày tốt đẹp!”.

Diêm-la Vương nói: “Tốt thôi! Bây giờ ngươi sẽ lại có hai lựa chọn: Một là trông giữ núi vàng; hai là trông coi một khu đất rộng, ngươi chọn như nào?”

Lần này Lão Lục suy nghĩ thật cẩn thận và và cảm thấy là trông núi vàng thì tốt hơn…

Diêm-la Vương nhìn theo bóng Lão Lục xa dần mà cảm thán: “Lần này ngươi lại phải nghèo khổ rồi!”.

Đám tiểu quỷ không hiểu nên mới hỏi tại sao lại như vậy? Diêm-la Vương nói: “Việc trông coi một mảnh đất chính là làm quan to một vùng; còn trông coi núi vàng thì chính là giữ một kho thóc”.

Nhân sinh chính là trường học

Địa ngục trần gian; Địa ngục du ký; Địa ngục ở đâu
Nhân sinh chính là trường học (ảnh lottehotelmagazine)

Nhân sinh chính là một trường học, con người sẽ liên tục học được các bài học khác nhau để nâng cao cảnh giới sinh mệnh của mình. Với mỗi bài học, có người chỉ cần một lần là vượt qua, nhưng có người lại phải qua nhiều kiếp để có thể thành thục được nó.

Ông Trời có đức hiếu sinh nên không bao giờ muốn dồn con người vào bước đường cùng. Ngược lại, dù sinh mệnh đã đến chỗ diệt vong thì vẫn muốn trao cho con người một cơ hội để lựa chọn. Lựa chọn như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi chúng ta.

Đời người ngắn ngủi, buổi sớm đầu xanh, tối đã bạc đầu; cứ mãi theo đuổi xa hoa phù phiếm nhưng nào có được bao nhiêu năm, tất cả rồi cũng phải trở về với cát bụi. Chỉ có tu tâm dưỡng tính, nâng cao cảnh giới của sinh mệnh mới là điều có thể tồn tại vĩnh hằng.

Theo DKN