Việc phát chính niệm là một trong những hoạt động thường ngày của các học viên Pháp Luân Công. Hiểu theo một cách đơn giản nhất, phát chính niệm là dùng chính niệm – suy nghĩ chân chính – để loại bỏ đi những cái xấu.

Giới thiệu về Phát chính niệm – Pháp Luân Công

Trong những suy nghĩ hàng ngày của mỗi người đều tồn tại những suy nghĩ tốt và xấu; hay còn gọi là những niệm đầu thiện và ác. Việc loại bỏ những suy nghĩ bất thiện, lời nói bất thiện, hành động bất thiện là việc cần thiết.

Một con người có thiện niệm là một người biết nghĩ tốt cho người khác. Người này sẽ không làm điều gì ác cho người khác và thậm chí còn giúp người khác tránh làm những điều xấu xa.

Pháp Luân Công dạy con người làm người tốt và tốt hơn nữa, rồi sau đó là một người tu luyện thật sự theo Phật Pháp. Vũ trụ bao la với rất nhiều ẩn đố mà con người chưa biết đến. Có thể trong chúng ta đã từng nghe, có Phật thì có ma, có người thì có quỷ. Cũng có nhiều câu chuyện về việc trừ ác bảo vệ cái thiện.

Phát chính niệm của Pháp Luân Công có thể được hiểu là một cách thức để loại bỏ đi những điều ác. Việc thực hiện Phát chính niệm của học viên Pháp Luân Công được ghi rõ trong Yếu lĩnh phát chính niệm trên trang Minh Huệ.

Tư thế tay đơn thủ lập chưởng trong khi phát chính niệm. (Phát chính niệm - Pháp Luân Công)
Tư thế tay đơn thủ lập chưởng trong khi phát chính niệm (ảnh: fb.com/DafaGreat).

Những lưu ý khi phát chính niệm

Dưới đây là một số lưu ý về việc phát chính niệm:

  • Về thời gian phát chính niệm: Thông thường các học viên sẽ phát chính niệm vào 4 thời điểm trong một ngày, mỗi lần 15 phút.
  • Về địa điểm thực hiện phát chính niệm: học viên có thể thực hiện ở nhà hay tại chỗ làm, thậm chí khi đang di chuyển. Chỉ cần thực hiện được yêu cầu là cần có niệm đầu tập trung.
  • Thế tay: Có thể dùng 2 thế tay để phát chính niệm hoặc không dùng.
  • Cần tập trung tư tưởng mạnh mẽ khi phát chính niệm, tránh tình trạng bị mê mờ hoặc ngủ khi làm việc này.
  • Cần đọc khẩu quyết phát chính niệm bằng tiếng Hán. Có thể tham khảo phần đọc của học viên bản xứ về cách đọc khẩu quyết.
Tư thế tay Liên hoa chưởng - Phát chính niệm - Pháp Luân Công
Tư thế tay Liên hoa chưởng (ảnh: fb.com/falundafaturkiye).

Nói tóm lại, việc phát chính niệm là một việc cần thiết mà học viên Pháp Luân Công cần làm. Trước tiên là cần có được niệm đầu chân chính, sau đó dùng niệm đầu chân chính đó để thực hiện mong muốn loại bỏ đi những cái ác trong bản thân mình và ở môi trường xung quanh.