Dù bạn tài giỏi, địa vị cao nhưng nếu bạn chỉ thích dùng mệnh lệnh để cưỡng ép người khác thì mãi mãi không thể thu phục được lòng người.

Có một vị triết gia muốn lùa bò vào chuồng, nhưng bất kể là ông kéo mạnh về phía trước hay quất mạnh vào phía sau, con bò cũng không chịu vào chuồng. 

Người nông dân đi ngang qua thấy thế, liền nhổ nắm cỏ trên mặt đất, đặt trước miệng con bò. Không ngờ, con bò ngoan ngoãn đi vào chuồng.

Con bò không thể đánh giá được học thức của vị triết gia và người nông dân xem ai cao hơn, nhưng nó chọn nghe theo người nông dân vì người nông dân đã hiểu được nó và chạm được vào tâm của nó.

Cũng như vậy, dù bạn tài giỏi đến mức độ nào, địa vị cao đến đâu, nhưng nếu bạn chỉ thích dùng mệnh lệnh để cưỡng ép người khác thì mãi mãi không thể thu phục được lòng người.