Đủ duyên thì hoa nở, hết duyên hoa lại tàn, việc đã xảy ra thì có thể là nó cần phải xảy ra như thế, hiểu được tùy duyên thì nơi đâu cũng là bình an.

Vị sư già giao chậu lan cho tiểu hòa thượng nhờ chăm sóc. Nghe lời dặn, chú tiểu chăm chút cho cây lan rất cẩn thận.

Bỗng một hôm trời mưa to, gió mạnh, chậu lan đổ xuống đất. Chú tiểu nhìn thấy những chiếc lá dập nát thì vô cùng đau lòng, trong tâm lo sợ bị khiển trách. 

Vài ngày sau, vị sư già trở về, nghe kể lại sự việc, ông chỉ im lặng. Chú tiểu vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi: “Sư phụ, đây là chậu lan mà sư phụ rất quý và hết lòng chăm sóc mà?”

Vị sư già mỉm cười, nói: “Ta trồng chậu lan không phải để nuôi sự tức giận”. 

Đủ duyên thì hoa nở, hết duyên hoa lại tàn, việc đã xảy ra thì có thể là nó cần phải xảy ra như thế, hiểu được tùy duyên thì nơi đâu cũng là bình an.