Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, nhiều quận và thành phố ở New Jersey, Hoa Kỳ, đã gửi thư khen ngợi và chúc mừng.

Ngày 13/5/2022 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, cũng là kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền ra thế giới; đồng thời đây cũng là ngày sinh nhật của ông Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Công. 

Hiện 27 quận và thành phố ở New Jersey, Hoa Kỳ đã gửi thư khen ngợi và chúc mừng, tuyên bố ngày Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng tôn kính đối với các nguyên lý tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn” của Đại Pháp. 

Họ còn kiến nghị công dân tham gia thực hành “Chân, Thiện, Nhẫn” để có được sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng và tâm hồn bình yên, nói rằng “người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thể hiện ra sự từ bi và kiên định, làm cảm động tất cả những người thiện lương trên toàn thế giới”.

Ba thành phố của quận Bergen gửi thư khen ngợi và chúc mừng

East Rutherford và Fair Lawn ở Quận Bergen, phía bắc New Jersey, lần lượt gửi thư chúc mừng, và Lynhurst cũng đã viết thư khen ngợi. Họ khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp “Giữ gìn truyền thống thành thực, thân thiện, trung thành của nhân loại; đề cao cảnh giới đạo đức và chất lượng cuộc sống của cộng đồng”.


Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới; Ngày Pháp Luân Đại Pháp; Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới
Jeffrey J. Lahullier, thị trưởng của East Rutherford, New Jersey, đã gửi thư chúc mừng (ảnh: Epoch Times)
Pháp Luân Đại Pháp hảo; Pháp Luân Đại Pháp hảo là gì; Pháp Luân Đại Pháp là gì
Kurt Peluso, thị trưởng của Fair Lawn, New Jersey đã gửi thư chúc mừng (ảnh: Epoch Times)
Pháp Luân Đại Pháp có tốt không; Pháp Luân Đại Pháp là gì; Pháp Luân Đại Pháp là đạo gì; Pháp Luân Đại Pháp Hảo là đạo gì
Robert B. Giangeruso, thị trưởng của Lyndhurst, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)

Hội đồng quận Essex, 4 thành phố ra nghị quyết khen ngợi

Hội đồng quận Essex, ở đông bắc New Jersey đã thông qua nghị quyết, tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong quận, thể hiện sự ủng hộ dành cho người tu luyện Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp hảo nghĩa là gì; Pháp Luân Đại Pháp sức khỏe là vàng; Pháp Luân Công là gì; Pháp Luân Công tốt hay xấu; Pháp Luân Công là gì
Hội đồng quận Essex đã thông qua nghị quyết tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Epoch Times)

Hai thành phố Montclair và Millburn ở quận Essex đã viết thư khen ngợi, tán dương “Người tu luyện Đại Pháp có tín ngưỡng kiên định, truyền bá chân tướng đến thế giới”; “Họ đã mang Đại Pháp đến khắp nơi trong cộng đồng; mang lại sức khỏe thể chất và tinh thần cho mọi người ở mọi lứa tuổi”. Các thị trưởng của Roseland và Newark đã gửi thư chúc mừng nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Công là gì tốt hay xấu; Pháp Luân Công là cái gì; Pháp Luân Công là tốt hay xấu; Pháp Luân Công là như thế nào; Pháp Luân Công là giáo phái gì; Pháp Luân Công là đạo nào; Pháp Luân Công là tổ chức gì
Sean M.Spiller, Thị trưởng Montclair, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Maggee Miggins, thị trưởng Millburn, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Ras J. Baraka, Thị trưởng Newark, đã viết thư chúc mừng (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
James R Spango, thị trưởng Roseland, New Jersey, đã gửi thư chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Epoch Times)

Hai thành phố ở quận Hudson viết thư khen ngợi

Thành phố Secaucus và Thành phố Union ở Quận Hudson đã lần lượt viết thư khen ngợi và thư chúc mừng; cảm ơn người tu luyện Đại Pháp đã truyền bá Đại Pháp cho công chúng, và mang lại những tác động tích cực cho cộng đồng.

27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Michael J. Gonnelli, thị trưởng Secaucus đã gửi thư chúc mừng (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Brian P. Stack, thị trưởng Union, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)

Thành phố Trenton, thủ phủ của New Jersey viết thư khen ngợi

Thành phố Trenton, thủ phủ của New Jersey, nằm ở quận Mercer, đã viết thư khen ngợi; tán dương người tu luyện Đại Pháp đã giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

W Reed Gusciora, thị trưởng Trenton, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)

Ba thành phố ở quận Middlesex viết thư khen ngợi

Ba thành phố East Brunswick, Old Bridge và Monroe ở quận Middlesex đã lần lượt viết thư khen ngợi.

27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Brad J Cohen, thị trưởng East Brunswick, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Owen Henry, thị trưởng Old Bridge, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Stephen Dalina, thị trưởng Monroe, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)

Hai thành phố của quận Morris đã viết thư khen ngợi

Thành phố Denville và Roxbury của quận Morris đã lần lượt viết thư khen ngợi. Thomas Andes, thị trưởng Denville đã khuyến khích tất cả công dân đón chào những người đang tận lực vì Chân, Thiện, Nhẫn. Jim Rilee, thị trưởng thành phố Roxbury, đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2022 là ngày Pháp Luân Đại Pháp, cũng đề nghị tất cả công dân lấy đặc tính của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chuẩn tắc, để có được sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng và tâm tình bình ổn.              

27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Thomas W. Andes, thị trưởng Denville, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Jim Rilee, thị trưởng Roxbury, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)

Thị trấn Wayne của quận Passaic viết thư khen ngợi

Christopher Vergano, thị trưởng của Wayne, quận Passaic, đã viết thư khen ngợi tới “Chân, Thiện, Nhẫn”; cũng tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2022 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” của thị trấn; nói rằng “Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện ra sự từ bi và nhẫn nại, làm cảm động những người thiện lương trên toàn thế giới”.

27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Christopher P Vergano, thị trưởng của Wayne và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Franco Mazzei, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)

8 thành phố ở quận Somerset viết thư khen ngợi

Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, 8 thành phố ở quận Somerset, trung tâm New Jersey đã viết thư khen ngợi. 8 thành phố này bao gồm: Bernards, Bound Brook, Bridgewater, Manville, Raritan, Somerville, South Bound Brook, Watchung.

Thị trưởng Keith Balia bày tỏ lòng tôn kính đối với “Chân, Thiện, Nhẫn”, nói rằng “Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc; giúp xây dựng một xã hội hòa bình, khoan dung và hài hòa hơn”; cũng tuyên bố  ngày 13 tháng 5 năm 2022 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, và ông kêu gọi công dân kỷ niệm ngày này bằng cách tôn trọng các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Zachary Bray, thị trưởng của Raritan, kêu gọi mọi công dân của Raritan khen ngợi ngày đặc biệt này, và “rất vinh hạnh kính chào những nhân sĩ kiệt xuất có tinh thần thiên phú, tài năng lãnh đạo, đến để cải thiện chất lượng cuộc sống của tất cả công dân chúng tôi”. 

Matthew Moench, thị trưởng của Bridgewater, bày tỏ sự cảm kích và ngưỡng mộ đối với 23 năm kháng nghị ôn hòa của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Hội đồng thành phố Bernards và Thị trưởng James Baldassare, Jr. đã đưa ra quyết định kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Robert P. Fazen, thị trưởng Bound Brook, New Jerse, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Matthew C. Moench, Thị trưởng Bridgewater, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Richard M. Onderko, thị trưởng Manville, New Jersey và Hội đồng Thành phố viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Zachary R. Bray, thị trưởng Raritan, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Dennis Sullivan, thị trưởng Somerville, New Jersey viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Thành phố South Bound Brook, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)
27 quận và thành phố ở New Jersey chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp
Keith S. Balla, Thị trưởng Watchung, New Jersey, viết thư khen ngợi (ảnh: Epoch Times)

Hai thành phố của quận Union gửi thư chúc mừng và khen ngợi

Hai thành phố Hillside và New Providence của quận Union đã lần lượt gửi thư chúc mừng và khen ngợi. Thị trưởng của Hillside đã khen ngợi “đoàn thể Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì bền bỉ, hòa bình thịnh vượng trong 30 năm qua; và hy vọng mọi người ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có thể học triết lý nâng cao tinh thần và sức khỏe này”.

Dahlia O. Vertreese, thị trưởng Hillside, New Jersey, đã gửi thư chúc mừng (ảnh: Epoch Times)

Ngoài ra, nhiều nơi khác trên thế giới cũng gửi lời chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ca ngợi các giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Theo Epoch Times