Những con số tưởng chừng xuất hiện ngẫu nhiên trong Phật gia, Đạo gia, hay trong các tác phẩm kinh điển như tứ đại danh tác, thì đều ẩn chứa trong nó những nội hàm vô cùng thâm sâu. Càng suy ngẫm lại càng thấy nó có sự liên thông với vũ trụ bao la rộng lớn.

Số 3 là số sinh

Trong Đạo giáo thì số 3 là số sinh. Lão Tử nói: “Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật”. Vì vậy người ta nói Tam là số sinh ra vạn vật. Trong nguyên lý Thái Cực, các con số của ngũ hành lần lượt là Thủy Nhất, Hỏa Nhị, Mộc Tam, Kim Tứ, Thổ Ngũ. Mộc chủ về sinh, nên số của mộc là Tam, vì vậy Tam là số sinh.

Trong Phật giáo thì số 3 cũng là số rất quan trọng. Có thể kể ra ở dưới đây:

• Tam bảo: Phật, Pháp, tăng.
• Tam quy y: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng.
• Tam giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới.
• Tam học: Giới, định, huệ.
• Tam nghiệp: Thân, khẩu, ý.
• Tam tạng: Kinh tạng, luật tạng, luận tạng.

Số 3 trong tứ đại danh tác

Tứ đại danh tác bằng hình; Ý nghĩa của tứ đại danh tác; Tứ đại danh tác trung quốc
Kết nghĩa vườn Đào, cùng thề sinh tử của ba anh em: Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. (ảnh kknews)

Trong ‘Tứ đại danh tác’ – Tam quốc diễn nghĩa, Tây du ký, Thủy hử, Hồng lâu mộng, cũng thấy xuất hiện dày đặc con số 3 này. Nó thường là khởi đầu cho một sự việc rất quan trọng phát sinh.

Trong danh tác “Tam quốc diễn nghĩa”, không chỉ tiêu đề đã bao gồm chữ số 3, mà con số này còn xuất hiện trở lại trong rất nhiều chương hồi của tác phẩm. Ví dụ như:

• Hồi thứ nhất: “Tam hào kiệt kết nghĩa hội đào viên”.
• Hồi thứ 5: “Phá cửa quan, ba anh hùng đánh Lữ Bố”.
• Hồi thứ 12: “Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ Châu”.
• Hồi thứ 17: “Tào Mạnh Đức tụ họp ba tướng”.
• Hồi thứ 25: “Đóng thổ sơn, Quan Công giao ước ba việc”.
• Hồi thứ 37: “Lưu Huyền Đức ba lượt tới lều tranh”.
• Hồi thứ 38: “Long Trung quyết kế, thiên hạ chia ba”.
• Hồi thứ 39: “Thành Kinh Châu, công tử ba lần cầu kế”.
• Hồi thứ 56: “Khổng Minh ba lần trêu tức Chu Du”.
• Hồi thứ 88: “Biết trá hàng, Mạnh Hoạch ba phen bị bắt”.
• Hồi thứ 92: “Gia Cát Lượng dùng mẹo đoạt ba thành”.
• Hồi thứ 120: “Bắt Tôn Hạo, tam phân lại hợp nhất”.

Số 3 khởi đầu cho những sự kiện quan trọng trong tứ đại danh tác

Kết cấu trung tâm của “Tam quốc diễn nghĩa” là các câu chuyện xoay quanh ba trận chiến lớn: Một là trận Quan Độ giữa Tào Tháo và Viên Thiệu. Hai là trận Xích Bích giữa Tôn Quyền, Lưu Bị và Tào Tháo. Ba là trận Di Lăng giữa Thục Hán và Đông Ngô.

Trong “Thủy Hử”, rất nhiều chiến dịch lớn cũng đều có liên quan với con số 3, như: “Ba lần công đánh Chúc Gia Trang”; “Họp tam sơn, đánh phủ Thanh Châu”; và “Ba lần đánh bại Cao Cầu”, v.v.

Trong “Tây Du Ký” có các tình tiết nổi tiếng như: “Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh” và “Tôn Ngộ Không ba lần hỏi mượn quạt Ba Tiêu”. Trong “Hồng Lâu Mộng” cũng có tình tiết về con số 3 như: “Già Lưu ba lần vào Vinh Quốc phủ” và “Kim Uyên Ương tách ba con bài”.

Số 5 – Ngũ hành

Thủy hử có thật không; Thủy hử là gì; Hồng lâu mộng là gì
5 thầy trò Đường Tăng đều ứng với ngũ hành (ảnh Youtube)

Chiểu theo lý luận của Đạo gia, vật chất cấu thành của vũ trụ này là Ngũ hành, toàn bộ vũ trụ này là Ngũ hành; vì vậy mới nói số của vũ trụ là Ngũ. Trong Đạo giáo có ngũ lão, tức năm vị Thần của năm phương; lại có ngũ thiên đế, tức năm vị Thần trên thiên đình.

Trong Phật giáo có ngũ căn. Ngũ căn là 5 quyền năng: Tín Căn, Tấn Căn, Niệm Căn, Định Căn và Tuệ Căn, nói vắn tắt là Tín – Tấn – Niệm – Định – Tuệ. Trong Phật giáo cũng có ngũ giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu.

Tác phẩm “Tây Du Ký” rất coi trọng học thuyết ngũ hành. 5 thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh đều có liên quan tới những con số của ngũ hành.

Tôn Ngộ Không là ‘Kim’, bởi vậy Ngộ Không ở trong lò bát quái của Lão Quân đã luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Tuy nhiên, Hỏa khắc Kim, lửa mặc dù không thể diệt Ngộ Không nhưng lại có thể làm Ngộ Không bị thương. Đây cũng là lý do tại sao hầu vương sợ “Tam vị chân hỏa” của Hồng Hài Nhi và lửa của Hỏa Diệm Sơn.

Từng người đều ứng theo ngũ hành

Trư Bát Giới là ‘Mộc’. Bởi Thủy sinh Mộc, nên Bát Giới có thể quản lý tám vạn thủy quân trên Thiên Hà, lại có thể giao chiến dưới nước. Mặc dù Ngộ Không là Kim, nhưng là “hỏa trong kim”, không quen thủy chiến. Ngộ Không hóa đá mà sinh ra, kim quang tứ phía, xông thẳng lên thiên giới chấn động Ngọc Đế. Nhưng kim quang lại vì thạch hầu uống nước mà tắt, đó là bởi Thủy có thể làm Kim suy yếu.

Hồng lâu mộng nhân vật; Hồng lâu mộng tóm tắt; Tôn ngộ không thật giả
Trư Bát Giới là Mộc, bởi Mộc sinh Thủy nên có thể dễ dàng giao chiến dưới nước (ảnh Trithucvn)

Tiểu Bạch Long là ‘Thủy’, vốn là con trai của Long Vương. Long là thần mưa, khi cho mưa xuống có thể làm khắp nơi mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong phú. Theo truyền thuyết, nước tiểu của rồng là báu vật, tưới lên đồi núi thì có thể làm cỏ biến thành linh chi, rải xuống sông hồ thì cá chép có thể hóa rồng, lại có công dụng nhuận vật.

Đường Tăng là ‘Hỏa’. Ngũ hành (Kim – Mộc – Thuỷ – Hoả – Thổ) và ngũ tạng (Tâm – Can – Tỳ – Phế – Thận) vừa có đối ứng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tâm là tạng đầu tiên trong ngũ tạng, cho nên Ngộ Không làm huynh trưởng. Nhưng Hỏa chiếu sáng Tâm, cho nên nói Hỏa là ‘hạt giống’ của Tâm, do đó Ngộ Không cùng với các sự đệ đều phải gọi Đường Tăng là thầy.

Sa Tăng là ‘Thổ’. Thổ là bất động và kiên định nhất. Vì Hỏa sinh Thổ, nên Sa Ngộ Tĩnh là đồ đệ trung thành nhất của Đường Tăng.

Số 7 – Thất tinh

Trong “Thủy Hử” có câu chuyện “Thất tinh tụ hội, dùng trí cướp lễ mừng sinh nhật”. Hình tượng danh xưng của bảy người trong nhóm Tiều Cái có nguồn gốc từ “thất tinh bắc đẩu”, điều này đã thể hiện rõ tư tưởng “Thiên nhân cảm ứng” của tác giả.

Tôn ngộ không bị núi đè; Đường tăng tây du ký; Đường tăng là ai
108 vị anh hùng trong đại danh tác “Thuỷ Hử” (ảnh kknews)

Trong những chữ số liên quan tới Phật giáo lại có thất pháp, thất ác chi, thất tâm giới, thất Phật giả, thất tông, thất sự tùy thân, thất đà la ni, vị chi thất cấu, thất tình… Lại có: Thất phương tiện, thất tri, thất thánh tài, thất nghịch, thất xử thiện, thất xử bát hội, thất tụ, thất âm, thất hải…

Số 9 là cực điểm của dương số

Cổ nhân cho rằng, trong trời đất số bắt đầu là 1, số cuối cùng là 9, cũng mang ý nghĩa là dương. Các tôn giáo lại nhìn nhận rằng số 9 có mối liên hệ với tu luyện; cổ nhân có cách nói ‘cửu cửu quy chân’. Trong Tây du ký thì thầy trò Đường Tăng phải trải qua chín chín tám mươi mốt nạn; Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, chiến tranh Thục – Ngụy được gọi là “Cửu phạt Trung Nguyên”.

Theo Đạo gia, Cửu (9) là Đại Đạo trường tồn, thiên địa vĩnh hằng, là cực số. Đại Đạo diễn hóa đến Cửu là hết. Vì vậy cấu trúc thiên thể của các cảnh giới khác nhau đều có chín tầng. Xem xét kỹ hơn, mỗi tầng lại được phân thành chín tầng, tầng tầng đều như thế, vô cùng vô tận.

Số 108 trong tứ đại danh tác

Trong “Thủy Hử” có ba mươi sáu vị thiên cang và bảy mươi hai vị lục sát, tổng cộng là 108 người. “Hồng Lâu Mộng” có 108 cây trâm vàng (người con gái đẹp). Trong “Tây Du Ký”, Ngộ Không có bảy mươi hai phép biến hóa, Bát giới có ba mươi sáu, tổng cộng là 108. Con số này đều có liên quan tới Phật gia và Đạo gia.

Pháp thân trong Phật giáo có 108 vị Bồ Tát. Khi Đức Phật Thích Ca ở cung trời Đâu Suất chuẩn bị xuống nơi cõi người, trên chòm sao Sư Tử, Ngài đã từng truyền bá qua 108 pháp môn.

Các con số bí ẩn trong Phật gia, Đạo gia và tứ đại danh tác
108 tiếng chuông giúp xua tan 108 loại phiền não (ảnh DKN)

Theo quan điểm của Phật giáo, người ta sinh ra có 108 loại phiền não khác nhau, gõ 108 tiếng chuông giúp người nghe xua tan phiền não. Ngoài tiếng chuông chùa, hòa thượng niệm kinh văn cũng cần niệm 108 lượt. Xâu chuỗi tràng hạt thường có 108 hạt, khi niệm kinh phải lần đủ từng tràng hạt với ý nghĩa bày tỏ sự thành kính và ngưỡng mộ Phật Pháp.

Đạo giáo có thuyết rằng 108 ngôi sao hỗ trợ thần chưởng Thái Sơn điều khiển U Minh. Đạo giáo lại cho rằng Bắc Đẩu Tùng Tinh có 36 sao Thiên Cương và 72 sao Địa Sát. Chỗ ở của Thần tiên trong Đạo giáo cũng có 36 động tiên và 72 phúc địa.

Thọ mệnh Tôn Ngộ Không ẩn chứa huyền cơ

Các con số bí ẩn trong Phật gia, Đạo gia và tứ đại danh tác
Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ (ảnh VTC)

Trong hồi thứ 3 của “Tây Du Ký”, khi Ngộ Không đại náo địa phủ, Ngộ Không xóa tên và xem sổ sinh tử, trong đó có ghi chú: Tôn Ngộ Không là thạch hầu trời sinh, thọ mệnh là 342. Tại sao Ngộ Không chỉ có thể sống tới tuổi đó? 

Một ‘nguyên’ chu kỳ vũ trụ theo quan điểm của cổ nhân trên thực tế là 4617 năm. Tôn Ngộ Không tra trong sổ sinh tử tên của mình là số 1350, viết rằng thọ mệnh là 342. 1350 x 342 = 461700, vừa đúng 100 nguyên chu kỳ. Điều này có nghĩa là thời gian Ngộ Không bị xóa tên khỏi địa ngục là khi bắt đầu một kỷ nguyên mới.

Tổng hợp