Cuộc sống là gì? Cuộc sống không phải là những “danh hiệu” hay “bàn thắng” của ngày hôm qua. Cũng không phải là bằng cấp, tiền bạc hay những bộ quần áo đẹp. Cuộc sống là những điều bạn cảm nhận, bạn nói hàng ngày. Cuộc sống là gì? Là vượt qua những thử thách, là niềm tin, là thái độ của bạn trước vạn sự vạn vật luôn biến đổi xung quanh. Cuộc sống là tự sự trong lòng bạn.

Cuộc sống là thái độ trước mọi việc diễn ra xung quanh (ảnh: pexels).

Bài thơ Tự sự

Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai!