Hãy làm giàu nội tâm chứ đừng theo đuổi những thứ giải trí phù phiếm bên ngoài, giảm bớt dục vọng để cảm nhận được một thứ hạnh phúc thanh cao hơn. 

Xã hội càng phát triển thì lại càng sinh ra nhiều thứ làm mê hoặc tâm trí con người, các trò chơi truyền hình, các bộ phim hấp dẫn, các video giải trí… chứa đầy các nội dung kích thích tâm sắc dục, tâm thể hiện bản thân, tâm hiếu thắng, tâm tranh đấu hơn thua… khiến dục vọng người ta ngày càng tăng cao. 

Từ xưa Lão Tử đã cảnh báo: “Màu sắc quá nhiều khiến người ta mờ mắt, âm thanh quá nhiều khiến người ta ù tai, hương vị quá nhiều khiến người ta tê lưỡi. Ruổi rong săn bắn, khiến lòng người hóa cuồng, vật khó có được khiến cho người ta làm liều mà rước họa.”

Vậy nên, hãy làm giàu nội tâm chứ đừng theo đuổi những thứ phù phiếm bên ngoài, giảm bớt dục vọng để cảm nhận được một thứ hạnh phúc thanh cao hơn.