Thần Phật từ bi, nhưng không phải đối tốt với người này mà lại làm hại người khác. Con người nếu như có những suy nghĩ xấu trong khi cầu nguyện thì tự mình có thể sẽ mang đến tai họa khôn lường.

Suy nghĩ xấu trong khi cầu nguyện, kết cục đành phải tự sát

Trong “Kê thần lục” có chép một câu chuyện: Người dân ở Kiến Châu nói rằng, miếu Lê Sơn là để thờ tướng quốc Lý Hồi. Lý Hồi bị giáng chức đến Kiến Châu làm thứ sử; rồi mất ở Lâm Xuyên. Vào đêm ông qua đời, người ở Kiến An đều mơ thấy có xe 4 ngựa kéo tiến vào Lê Sơn. Về sau thì nghe tin Lý Hồi đã tạ thế; cho nên người dân địa phương mới xây miếu cho Lý Hồi ở Lê Sơn; và ai cũng nói là miếu này rất linh ứng. 

Sau đó, Vương Diên Chính lúc ở Kiến An đã phát sinh mâu thuẫn với Phúc Châu; ông liền phái một người thủ hạ tên là Ngô Mỗ mang theo quân đi đánh Tấn An.

Ngô Mỗ mới đúc một thanh kiếm vô cùng sắc bén, lúc sắp xuất phát, anh ta liền mang theo thanh kiếm vào miếu của Lý Hồi mà cầu nguyện: “Con muốn dùng bảo kiếm này để giết 1000 người!” 

Suy nghĩ xấu trong khi cầu nguyện, kết cục đành phải tự sát
Con người cần kiểm soát suy nghĩ xấu, bởi có thể mang đến tai hoạ khôn lường (ảnh: Pinterest).

Vào đêm hôm đó, Ngô Mỗ nằm mơ thấy Lý Hồi nói với anh ta rằng: “Ngươi khi cầu nguyện không nên có những suy nghĩ xấu. Ta sẽ phù hộ cho ngươi không bị chết dưới tay của người khác”. Quả nhiên Ngô Mỗ bị thất bại trong trận chiến, quân địch lập tức đuổi theo. Ngô Mỗ đã dùng bảo kiếm để tự sát. 

Ngô Mỗ vì có suy nghĩ xấu khi cầu nguyện bình an nên không được đáp ứng; nhưng vì có lòng thành kính nên cũng được phù hộ cho khỏi bị người khác giết; chỉ là cuối cùng cũng phải tự kết liễu cuộc đời của mình.

Trên đầu ba thước có Thần Linh, đừng động ác niệm khiến thần phẫn nộ

Cần biết cách kiểm soát suy nghĩ xấu; xác định những ý nghĩ vô thức, chống lại các thói quen suy nghĩ xấu của mình, thực hành các kỹ thuật giúp giảm bớt các suy nghĩ xấu, đối phó và chấp nhận các suy nghĩ tiêu cực và tiếp nhận hỗ trợ xã hội để xử lý các suy nghĩ tiêu cực.
Người vừa xuất suy nghĩ xấu, trời đất đã tỏ tường (ảnh Adobe Stock)

Trên thực tế, người ta không những không nên có tà niệm khi cầu nguyện mỗi ngày, mà còn không nên có tà niệm trong lúc bình thường. Bởi tục ngữ có câu “Trên đầu ba thước có Thần linh”, nhất tư nhất niệm của con người đều nằm trong tầm quan sát của Thần; con người suy nghĩ điều gì thì Thần chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay.

Tương truyền vào thời xưa có một người tên là Bạch Thị Lang, người này có mệnh làm Hoàng Đế. Thế nhưng mẹ của ông ta lại đứng trước tượng của ông Táo mà nói rằng: “Chỉ cần con trai làm Hoàng đế thì sẽ giết Thiên gia và Vạn gia” (Thiên gia và Vạn gia là hai gia đình giàu có ở địa phương). 

Ông Táo mới mang lời khấn của mẹ Bạch Thị Lang báo cáo cho Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng vô cùng tức giận, mới rút hết gân rồng của Bạch Thị Lang; Bạch Thị Lang vì vậy mà không có duyên làm Hoàng đế nữa. 

Thần sẽ không vì đối tốt với người này mà lại làm hại người khác. Sự từ bi của Thần là đối với tất cả mọi chúng sinh. Những người có suy nghĩ xấu xa, muốn làm hại người khác thì nhất định sẽ bị báo ứng.

Theo Chánh Kiến