Từng trải bao sóng gió cuộc đời, những tướng lĩnh quân đội kiên cường năm xưa, trước già nua và bệnh tật tưởng chừng cũng chỉ còn biết buông xuôi… Và Pháp Luân Công đã giúp họ thay đổi cục diện, tìm thấy ý nghĩa đích thực của nhân sinh.

Thiếu Tướng Nguyễn Quang Thống – Nguyên tổng biên tập báo quân đội nhân dân nói gì?

Tôi thấy Pháp Luân Công không liên quan gì tới chính trị. Tôi nghĩ rằng đây là Pháp môn tu luyện tâm tính con người, tu luyện sức khỏe con người theo tiêu chuẩn CHÂN-THIỆN-NHẪN. Làm cho con người ta sống tốt đẹp hơn, xã hội yên bình hơn.
Chính phủ phổ biến cho toàn dân tộc thì chỉ có lợi. Tôi thấy quá lợi, vì 1 có sức khỏe, 2 tâm tính thư thái.

Tướng lĩnh quân đội kỳ cựu Phan Khắc Hy nói gì

Đọc cái này để thấm nhuần… là cái việc làm có ích, việc đạo đức, thì không có cái gì là chống đối cả.
…Quảng bá trên thế giới hàng trăm triệu người (tập), là vì bản thân nó có sức mạnh, sức mạnh thu hút, sức mạnh cảm hóa.

Tướng Phan Khắc Hy nói về lợi ích của Pháp Luân Công

Đại Tá Ngô Tiến Đối nói gì

Không có mục đích chính trị, phải lấy quyền lợi đất nước, quyền lợi dân tộc, quyền lợi quốc gia, nhân dân một cách chính đáng..
Mà chỉ có 4 năm lên gần 100 triệu…thì như vậy là, người ta thấy rằng Pháp này mang lại lợi ích cho người ta.

Ông Mai Trọng Lương – Đại Tá Quân Đội

Trước khi tôi học Pháp, thì có nhiều dư luận nói về Pháp Luân Công thế này thế khác, nhưng khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân thì tôi thấy rằng chẳng có gì là như dư luận như thế cả, mà đều là đưa con người đi theo Chân – Thiện – Nhẫn, rất tốt. Không có làm gì liên quan đến quân sự, không can nhiễu đến kinh tế chính trị, cũng không học quản lý nhà nước gì trong môn này cả. Vì tôi là sĩ quan cao cấp trong quân đội, làm sao mà lại đi làm những chuyện phản động được.
Tôi chưa thấy rằng có cái nước nào bạo loạn mà liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Mà thông qua bộ môn này thì xã hội sẽ được yên ổn.