Đường xa vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, cứ lên đường rồi mới tới được, chần chừ quá lâu thì e rằng sẽ vuột mất cơ hội.

Chú tiểu chuẩn bị hành trang đến nơi xa học tập. Nhờ có sư thầy, chú tiểu nhận được rất nhiều đồ nhưng vẫn chưa muốn xuất phát. Sư thầy đến hỏi: “Giày và ô đã đủ cho con dùng chưa?”

Chú tiểu đáp: “Đủ rồi ạ, nhưng bây giờ có quá nhiều, con không biết làm sao để mang đi hết được ạ!”

Sư thầy vẻ như lo lắng nói: “Không biết được con sẽ trải qua những gì, nên cứ mang đi hết. Có thể con sẽ gặp phải sông suối nữa, để ta nhờ mọi người quyên tặng thuyền cho con mang theo…”

Lúc này, chú tiểu bừng ngộ, liền quỳ xuống: “Đệ tử sẽ lập tức xuất phát vào ngày mai ạ!”

Đường xa vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, cứ đi thì rồi mới tới được, chần chừ quá lâu thì e rằng sẽ vuột mất cơ hội.