Lời hứa – đừng tuỳ tiện hứa với ai điều gì nếu bạn cảm thấy khó thực hiện, có thể nó không quan trọng với bạn, nhưng rất quan trọng đối với người khác.

Thấy ông lão co ro ngoài trời lạnh, vị tỷ phú hỏi: “Sao ông mặc phong phanh thế?” Ông lão đáp: “Tôi đã quen với cái lạnh rồi.”

Vị tỷ phú nói: “Đợi chút ! Tôi sẽ về nhà lấy áo ấm cho ông.”

Thế nhưng, khi về nhà, do bận nhiều việc nên vị tỷ phú lại quên mất.

Sáng hôm sau, chợt nhớ lại, vị tỷ phú vội vã tìm đến, nhưng ông lão đã chết cóng rồi.

Ông lão để lại lá thư viết rằng: “Khi không có áo ấm, tôi có sức mạnh tinh thần để chống lại cái lạnh, nhưng khi ông hứa giúp, tôi bám víu vào những gì ông hứa và chính điều đó đã giết chết sức mạnh tinh thần của tôi.”

Vậy nên, đừng hứa với ai điều gì nếu bạn cảm thấy khó thực hiện, có thể nó không quan trọng với bạn, nhưng rất quan trọng đối với người khác.