Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật gần gũi và quen thuộc với mọi tín đồ theo Đạo Phật. Tương truyền trước khi tu thành chính quả, Ngài đã luân hồi qua nhiều đời. Và trong một kiếp Ngài đã có mối nhân duyên tiền kiếp với một thiếu nữ gánh nước. 

Mua hoa dâng Phật

Một trong những kiếp luân hồi, Đức Phật Thích Ca từng là một vị Bà La Môn, tên Thiện Huệ. Năm 16 tuổi, trong một lần tham gia đại hội biện luận của các tăng lữ, được một ít đồ cúng dường; cậu bèn trở về Tuyết Sơn cúng dường sư phụ.

Giữa đường, cậu đi qua một nơi gọi là Liên Hoa Thành. Trong thành trang hoàng vô cùng trang nghiêm thù thắng; hỏi ra mới biết Phật Nhiên Đăng sắp đến đây thuyết Pháp giáo hóa. Thiện Huệ nghĩ: “Chư Phật không cần đồ cúng dường tiền tài, mà vui nhất là cúng dường bằng Pháp; mình chưa đắc Pháp, vậy thì mua hoa dâng Phật”

Cậu đi tới tất cả các cửa hàng hoa, nhưng không mua được một bông nào. Nguyên nhân vì quốc vương đã bao tiêu tất cả các cửa hàng hoa; ông muốn đem hoa dâng Phật, nên hạ lệnh không được phép bán hoa cho người khác.

Mối nhân duyên tiền kiếp của Phật Thích Ca và vợ

mượn hoa dâng phật; mượn hoa dâng phật là gì; mượn hoa dâng phật là thế nào; ý nghĩa mượn hoa dâng phật
Cúng dường cho Phật cần phải có tâm thành kính và một lòng cầu Đạo (ảnh Adobe Stock)

Thiện Huệ đi khắp nơi tìm kiếm, gặp một thiếu nữ áo xanh đang lấy nước, phát hiện cô cất giữ 7 bông hoa sen xanh (Utpala) ở trong bình nước. Thiện Huệ vô cùng vui mừng và muốn mua lại những bông hoa này.

Thiếu nữ áo xanh nói: “Tôi muốn dùng những bông hoa này cúng dường Phật Đà”.

Thiện Huệ hỏi: “Vậy cô có thể bán cho tôi 5 bông, cô giữ 2 bông được không?”

Thiếu nữ hỏi: “Anh mua hoa làm gì?”

Thiện Huệ đáp: “Tôi muốn mua hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng; để cầu tương lai thành tựu Phật quả”.

Thiếu nữ ngắm nhìn kỹ cậu, sau đó nói: “Tôi thấy anh phát tâm dũng mãnh, cầu Pháp tinh tấn; tương lai sẽ thành đại quả vị. Nếu anh đáp ứng với tôi rằng, trước khi anh đắc Đạo thì sẽ đời đời lấy tôi làm vợ; sau khi đắc Đạo thì cho phép tôi xuất gia làm đệ tử của anh; thế thì tôi sẽ tặng hoa cho anh”.

Thiện Huệ nói: “Để đắc Đạo, tôi sẽ buông bỏ hết thảy phú quý vinh hoa, bao gồm cả vợ con; cô có nguyện ý không? Hơn nữa, nếu vì tình yêu của cô mà trở ngại tôi tu Đạo, tội nghiệp của cô sẽ rất lớn. Nếu cô có thể phát nguyện, tương lai tuyệt đối không cản trở hết thảy việc bố thí của tôi thì tôi sẽ đáp ứng với cô đời sau sẽ lấy cô làm vợ”.

Nhờ nhất tâm cầu Đạo mà thành tựu con đường tương lai

Đôi nam nữ này đều có tâm kiên định cầu Đạo, thế là cùng cam kết với nhau. Thiếu nữ đưa cả 7 bông hoa cho Thiện Huệ; hai bông trong số đó nhờ cậu dâng lên cho Phật Đà.

Khi đó, quốc vương và dân chúng đều ra khỏi thành nghênh đón Phật Nhiên Đăng. Thiện Huệ cũng nhanh chóng đến cổng thành, dâng 7 bông hoa sen tung lên không về phía Phật Nhiên Đăng. 5 bông hoa quay xuống dưới, giống như một cái lọng vàng che phía trên đỉnh đầu Phật Đà; còn hai đóa hoa của cô thiếu nữ áo xanh kia cúng dường cũng nở trên hai vai Phật Đà.

Lúc đó mặt đất ẩm ướt, còn có một rãnh nước; để tránh làm bẩn chân Phật, Thiện Huệ cởi chiếc áo da hươu của mình ra, trải lên mặt đất; lại lấy tóc của mình trải lên; mặt cúi trên chỗ lầy lội để Phật Đà giẫm lên thân thể mình đi qua.

Phật Nhiên Đăng cảm niệm được sự thành kính từ nội tâm của Thiện Huệ, thế là Ngài thọ ký cho cậu và nói: “Vô lượng kiếp sau, con nhất định thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni”.

hoa sen xanh; hoa sen xanh Ai Cập; nhân duyên tiền định; nhân duyên là gì; nhân duyên vợ chồng
Mượn hoa dâng Phật là thể hiện của lòng thành tín xả thân cầu Phật (ảnh Biora)

Câu thành ngữ “Mượn hoa dâng Phật” là từ mối nhân duyên tiền kiếp của Phật Thích Ca

Câu chuyện trên là nguồn gốc câu tục ngữ “Tá hoa hiến Phật” hay “Mượn hoa dâng Phật”. Đây là một thuật ngữ trong Phật giáo; kể về nguồn gốc mối nhân duyên tiền kiếp của Đức Phật với vợ trước khi đắc chính quả.

Chữ “hiến” trong câu “Tá hoa hiến Phật” không chỉ có nghĩa là cúng dường, dâng cúng trên bề mặt; mà còn tượng trưng cho lòng thành tín xả thân cầu Phật. Chữ “hoa” ở đây là tiếng Phạn, có nghĩa là hoa Utpala (Ưu bát la hoa), tức là hoa sen xanh.

Thiếu nữ áo xanh trong câu chuyện sau này trở thành vợ của Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi đắc Đạo. Sau này quy y Phật môn, bà trở thành tỳ kheo ni đầu tiên chứng ngộ được quả A La Hán.

Quốc vương mua hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng đương nhiên cũng là lòng chân thành; mong muốn thông qua cúng dường Phật mà thoát khỏi bể khổ trần thế; kiến lập công đức cho mình. Nhưng ông không cho phép người khác mua hoa dâng Phật; do đó lòng thành tín của ông đối với Phật là vị tư, là vì lợi ích cá nhân.

Thiếu nữ áo xanh cúng dường Phật là vô tư, nguyện ý chia sẻ công đức với người khác. Cúng dường Phật đều không vì cầu phúc báo; chỉ vì đắc Đạo chân chính.

Vì kính Phật, Thiện Huệ không tiếc bất kể thứ gì; chỉ một lòng hướng Phật. Do đó “mượn hoa dâng Phật”, mấu chốt không phải là “hoa”, mà là là cái tâm chí thành xả bỏ hết thảy.

Theo Sound of hope