Trong học tập, người trẻ cần lấy điều gì làm trọng? Nếu vì mục tiêu điểm cao, danh hiệu học sinh giỏi, giải thưởng thành phố, quốc gia, học bổng…mà nói dối, lừa gạt, đấu đá thì những thứ đạt được kia cuối cùng chỉ là hư ảo, như trăng trong đáy nước. Học tập cần lấy trung thực làm gốc, kiên trì học cho đến nơi đến chốn. Có đức mới tạo nên tầm.

Xem chuyện người, ngẫm chuyện ta

Gửi cho người Việt ở xa, ở gần

Hư danh, giả, ác không cần

Đấu tranh bạo lực muôn phần tệ thay

Điểm ảo kia, bằng lậu này

Chỉ như vỏ trấu gió bay còn gì?

Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện thi

Trung thực làm gốc kiên trì học thôi

Gương người xưa vẫn sáng ngời

Quay về truyền thống học lời thiện tâm

Có đức mới tạo nên tầm

Sống cho ngay chính, sai lầm bớt đi

Thành tín thì ít thị phi

Quan – dân thịnh vượng truyền kì đời sau.

Thu Trang (Melbourne)