Con người sống một đời thì tu tâm cả một đời, một đời làm người là một đời tu tâm. Tâm tự tại, sống tự tại, cuộc đời sẽ tự do.

4 bí quyết giúp bạn sống tự tại

1. Chậm rãi để dưỡng “sự bình ổn”

Nói năng và cử chỉ chậm rãi mới biết tự kiểm điểm thiếu sót của bản thân. Khi giải quyết việc khó, mới có khoảng hoà hoãn, tĩnh tâm suy xét để tìm ra giải pháp.

2. Thoái lui để dưỡng “hậu đức”

Thoái lui không phải là khiếp nhược, mà là chừa lại đường lui cho mình. Biết khoan dung, tha thứ cho người, không so đo tự nhiên phúc đức sẽ dày.

3. Xả bỏ để dưỡng “tâm từ bi”

Người xưa có câu: “Có xả mới có đắc.” Xả bỏ điều giả dối mới có sự chân thành. Xả bỏ sự nóng vội mới tìm được trầm tĩnh. Xả bỏ danh và lợi mới có thể bình thản.

4. Tĩnh để dưỡng “sự thanh tịnh”

Với những chuyện thị phi, những điều nhiễu loạn, chỉ cần không nhìn, không nghe, không nghĩ, thì sẽ có thể sinh tâm thanh tịnh.